Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

Letnik 5, št. 4


Strokovni članek

SONJA KUKMAN, UNIV. DIPL. EKON.: POMEN SPLETNE ZAKONODAJE PRI TESTIRANJU TRGA PO START-UP KONCEPTU

Izvleček


Start-up združenja nudijo podporno okolje za mlade, ki se želijo podati na pot podjetništva.

Več ...
 

Strokovni članek

DOC. DR. ALEŠA SVETIC: SOCIALNI KAPITAL KOT DEJAVNIK USPEŠNOSTI ORGANIZACIJE

Povzetek

Socialni kapital se je v družboslovni znanosti uveljavil kot širok pojem, ki zajema norme, zaupanje in omrežja.

Več ...
 

Kratki znanstveni prispevek

DR. MARJETA HORJAK: IMPLEMENTACIJA ZAHTEV ELEKTRONSKE HRAMBE DOKUMENTOV – PRIZADEVANJA IN IZKUŠNJE DRŽAV

Povzetek

Namen tega prispevka je proučiti prizadevanja in izkušnje organizacij pri implementaciji elektronske hrambe dokumentov glede na zahteve predpisov.

Več ...
 

Pregledni znanstveni članek

DR. BOGDAN KAVČIČ: POHLEP

Povzetek

Tema prispevka je pohlep. Najprej so predstavljene sestavine definicije pohlepa po različnih virih.

Več ...