Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

Letnik 5, št. 1


Strokovni članek

DOC. DR. ALEKSANDER JANEŠ: ZAKAJ UPORABITI METODO KANVAS ZA OPIS POSLOVNEGA MODELA?

Povzetek
Kanvas je naziv metode, ki je bila razvita v okviru aktivnosti strateškega projekta Know Us.

Več ...
 

Kratki znanstveni prispevek

JURIJ MARINKO, MA Education: VALUES AND PRESCHOOL CHILDREN

irena3

Abstract

This paper intends to contribute to values that should be transmitted to preschool children.

Več ...
 

Kratki znanstveni prispevek

DR. ZITA BAUŽIENĖ, DR DALIA PERKUMIENĖ, ALDONA VOSYLIŪTĖ: THE TEACHER’S ROLE IN THE STUDENT-CENTRED STUDIES: LITHUANIAN CASE

Abstract

Experiences as well as challenges of moving to student-centred learning are analyzed in this study.

Več ...
 

Kratki znanstveni prispevek

DR. IRENA MARINKO: STUDENT-CENTRED APPROACH IN HIGHER EDUCATION

irena3

Abstract

The paper presents a survey of the contemporary literature on student-centred learning in higher education.

Več ...