Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

oktoberZakaj sem izbrala študij na IBS visoki šoli

rada-viharevPo vpisu sem spoznala, da je to bila prva šola, kjer sem se počutila prijetno med profesorji, strokovnimi delavci in študenti. Učni program je bil razgiban, profesorji dostopni in pripravljeni na razgovor, z zanimivimi in sproščenimi predavanji, ki so bila vredna obiskovanja.

Več ...
 


Greetings and best wishes for the studies from Finland

tuula-linnasTudi na Finskem smo spoznali, da je za čim boljši položaj pri zaposlovanju študentov treba ponuditi študijski program poslovnih ved s tujimi jeziki.

Več ...
  

Nagovor dekanice

irena-marinkoNaš program Mednarodno poslovanje vam ne ponuja samo študija dveh ali več tujih jezikov na visoki stopnji, ampak tudi možnost, da ju že med študijem uporabljate v praksi, ko delate študije primerov pri tujih predavateljih

Več ...
 


The Million-Word Language*

igor-riznarI have become aware that the majority of Business English textbooks are boring, articles around which units are based are too often out-of-date and are, consequently, stifling students' creativity.

Več ...
  

Vizija, poslanstvo, namen in cilji visoke šole

Vizija šole

Visoka šola za poslovno izobraževanje Ljubljana bo sodobna, odprta visoka šola, ki bo v prvem desetletju delovanja postala eden od najprepoznavnejših centrov znanja v našem delu Evrope.

Več ...