Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

SeptemberGlobalisation in education – coming ready or not

prof-radbourne

 

by Professor Jennifer Radbourne
Deakin university, Melbourne, Australia

Več ...
 


MEDKULTURNE RAZLIKE V POSLOVNI KOMUNIKACIJI

1. UVOD

S procesom globalizacije je povečan pretok ljudi in informacij. Mednarodnih povezav in multikulturnih organizacij je v svetu čedalje več.

Več ...
  

Voditeljstvo in menedžment

Povzetek

Globalizacijo spodbujajo nagle spremembe v poslovnem svetu. Te so predvsem tehnološke spremembe, mednarodna konkurenca, svobodni trg, presežne proizvodne zmogljivosti kapitalsko intenzivnih industrij, nestabilen naftni kartel, velika ponudba substitutov in demografske spremembe delovne sile.

Več ...
 


Our new student, Dominique T. Braakman

Dear readers,

First of all I would like to introduce myself. My name is Dominique Tereza Braakman, 21 years young and born in Groningen, the Netherlands.

Več ...
  

PROCESIRANJE IN EVALVACIJA ORGANIZACIJE IN IZVEDBE PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA (PRI) ŠTUDENTOV*

1. Kompetenčni okvir študijskih programov kot osnova za procesiranje in evalvacijo PRI

Več ...