Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

Letnik 1, št. 2


Novosti iz stroke

Mag. Dušan Gošnik, višji predavatelj na IBS: OB PODELITVI PRVIH DIPLOM, 22.06.2011

slika__Gonik

 

 

Spoštovane diplomantke, diplomanti, profesorji in vsi, ki ste s svojo prisotnostjo počastili ta slavnostni dogodek.

Več ...
 

Novosti iz stroke

Mag. Iris Fink Grubačević: COACHING KOT ORODJE UČINKOVITOSTI

1 UVOD

V današnjem času postajajo delovna mesta zahtevna in podvržena neprestanim spremembam.

Več ...
 

Novosti iz stroke

Mag. Andreja Gorše Lotrič: JE POSLOVNA ETIKA »ŽIVA« VREDNOTA?

1 Opredelitev etike

Tudi etika je kot vse znanstvene vede podvržena razvoju in spremembam, ki jih prinaša čas.

Več ...
 

Novosti iz stroke

Dr. Igor Rižnar: THE LEARNING BRAIN

Teachers are slowly becoming more and more aware about how discoveries in neuroscience can help them improve their teaching practices.

Več ...
 

Poročila o raziskavah

Dr. Jože Šrekl: VPLIV ŽIVLJENJSKEGA STILA NA OBREMENJENOST, POVEZANO Z DELOM

1 Uvod

Za poklice, ki so pretežno povezani s pisarniškim delom, pogosto menimo, da ne predstavljajo nobene nevarnosti za poškodbe in zelo majhno nevarnost za trajna obolenja, ki so povezana z delom.

Več ...