Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

Letnik 2, št. 2


Novosti iz stroke

Mag. Božena Kramar: BANČNO KREDITIRANJE PODJETIJ

 Povzetek

Kako izbrati oziroma najti ustrezen način financiranja je vprašanje, s katerim se podjetniki srečujejo v vseh fazah razvoja podjetja.

Več ...
 

Strokovni članki

Irena Androjna: SPODBUJANJE USTVARJALNOSTI PRI PREDMETU POSLOVNO SPORAZUMEVANJE V SLOVENSKEM JEZIKU

POVZETEK
V prispevku navajam nekaj metod za večjo učinkovitost kontaktnih ur pri predmetu Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku in drugih oblikah seminarjev in delavnic slovenskega poslovnega jezika.

 

Več ...
 

Strokovni članki

Andreja Kotnik Trček: KAJ MENIJO ŠTUDENTI VIŠJE ŠOLE O SVOJEM UČENJU

POVZETEK

Učenje je proces, katerega rezultat je sprememba. Spremembam se prilagajamo vse življenje (vseživljenjsko učenje).

Več ...
 

Strokovni članki

Blažena Košmerl: POSLOVNA MATEMATIKA IN STATISTIKA Z UPORABO RAČUNALNIŠKH PROGRAMOV

POVZETEK

V prispevku je prikazana uporaba poslovne matematike in statistike v poslovnem svetu.

Več ...
 

Znanstveni članki

Mag. Helena Povše: VLOGA KAKOVOSTNIH ODNOSOV PRI TRŽENJU NA PODLAGI ODNOSOV

POVZETEK

Ta članek temelji na teoretični opredelitvi menjav in odnosov. Obravnava trženje na podlagi odnosov in  kritično prouči konstrukt  kakovostnih  odnosov.  Predlaga tri razsežnosti kakovostnih odnosov, in sicer zaupanje, zavezanost ter zadovoljstvo. 

 

Več ...