Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

Letnik 1, št. 3


Uvodna beseda

Dr. Irena Marinko: Ali sem sposoben za študij na visoki šoli?

V času vpisovanja nas skoraj vsak drugi študent vpraša, če mislimo, da bo zmogel študij.

Več ...
 

Novosti iz stroke

Dr. Stanko Blatnik: Prihodnost, razvoj in trendi razvoja

V članku se ukvarjam z nekaterimi napovedmi prihodnosti ter trendov, ki lahko bistveno določijo našo prihodnost, zato je pomembno, da jih poznamo ter smo v tem smislu nanje tudi pripravljeni, če ne drugače tako, da o njih razmišljamo ter jim morda poiščemo alternative.

Več ...
 

Strokovni članki

Staša Krapež, MA Ed (Applied Linguistics): Second Language Comprehension and Acquisition in Mentally Disabled Children – Illusion or Reality

Abstract

The paper discusses some aspects and outcomes of English language teaching and learning in mentally disabled children on the basis of data collected from classroom observations in two Slovenian schools with adapted programmes, and from interviews and questionnaires sent to teachers teaching the English language in schools with adapted programmes in Slovenia.

Več ...
 

Novosti iz stroke

Mag. Dušan Gošnik: S strategijo vitkega poslovanja nad obvladovanje izgub v administraciji in pisarniškem poslovanju

Osnovni koncept vitkega poslovanja (angl. lean business) je bil prvič uporabljen v Toyoti na Japonskem po letu 1950, vendar ne pod imenom vitkost (Dahlgaard in Dahlgaard, 2001).

Več ...
 

Znanstveni članki

Doc. dr. Damjana Jerman: POVEZANOST ODNOSOV Z JAVNOSTMI Z USPEŠNOSTJO ORGANIZACIJE

Poročilo o opravljenem raziskovalnem delu

Povzetek

V raziskavi obravnavamo pomembnost odnosov z javnostmi v organizacijah ter njihov vpliv na uspešnost organizacije kot celote.

Več ...