Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

Letnik 3, št. 1


Novosti iz stroke

Emeritus Professor Jennifer Radbourne, Deakin University, Australia: THE VALUE OF TEACHING IN THE INTERNATIONAL ENVIRONMENT

When an academic institution makes the decision to ‘internationalise’ there are three ways in which this can occur.

Več ...
 

Novosti iz stroke

Dr. Irena Marinko: VKLJUČEVANJE TUJIH PREDAVATELJEV V VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ

V zadnjih letih EU in slovensko Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo spodbujata odprtost slovenskega visokega šolstva v mednarodno okolje in podpirata vključevanje tujih predavateljev v predavanja slovenskih visokošolskih učiteljev.

Več ...
 

Strokovni članki

Nataša Hribar: VPLIV ETIKE MANAGERJEV NA SPLOŠNO POSLOVNO ETIKO PODJETJA

POVZETEK
Članke obravnava vpliv etike managerjev na splošno poslovno etiko podjetja v današnjem času.

Več ...
 

Novosti iz stroke

Ivanka Dvojmoč: IMPLEMENTATION OF CORPORATE BUSINESS EVENT ENTERTAINER IN BIG CORPORATIONS

ABSTRACT
In this thesis I processed in detail the introduction of a new business function in Slovenia, which unites the areas of thematic organization of project activities and the simultaneous management of protocol events in the company.

Več ...
 

Strokovni članki

Dr. Aleksandra Murks Bašič, Nova KBM d.d.: NA POTI DO NOVIH IZZIVOV O PODNEBNIH SPREMEMBAH IN ENERGIJI DO LETA 2030

 

Povzetek

Prispevek povzema glavne točke »Zelene knjige o okviru podnebne in energetske politike do leta 2030«,ki jo je Evropska komisija objavila z namenom zagotavljanja napredka na treh glavnih področjih: zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, trajnostni energetski sistemi, povečanje deleža obnovljivih virov energije, širše uporabe zajemanja in skladiščenja ogljikovega dioksida ter razvoj v smeri nizko-ogljične družbe.

Več ...