Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

Letnik 4, št. 1


Strokovni članek

INVESTICIJA V ČLOVEŠKI KAPITAL - PROBLEMATIKA STARANJA ZAPOSLENIH V ZAVAROVALNICI MARIBOR D.D.

Nova generacija zaposlencev - starostna skupina od 55 do 65 let

POVZETEK
Delovne organizacije se po sprejetju novega pokojninskega zakona soočajo z novo problematiko, to je problematiko staranja zaposlenih oz. novo starostno skupino zaposlenih od 55 do 65 let.

Več ...
 

Strokovni članek

Alenka Svetlin: SISTEM RAZVOJA KADROV V ORGANIZACIJI

Povzetek

Članek opisuje pomembna kadrovska področja, ki pripomorejo k učinkovitemu sistemu razvoja kadrov in s tem posredno k učinkovitemu vodenju neke organizacije ali podjetja.

Več ...
 

Kratek znanstveni prispevek

DR. IRENA MARINKO: ETIKA V POSLOVNI DOKUMENTACIJI

Povzetek

Namen raziskave je prikazati, kako pojmujejo etiko v poslovni dokumentaciji osebe, ki dnevno delajo z različnimi dokumenti, opisati najpogostejše etične probleme, s katerimi se srečujejo in načine, kako jih rešujejo.

Več ...
 

Strokovni članek

ETHA TREZISE: KIDS CLUB ORGANIZATION: A CASE STUDY FROM CAMBODIA

 

Abstract
In the 19th century, day care started to appear and provided a solution for helping parents take care of their children, especially for working parents.

Več ...