Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

Letnik 1, št. 1


Novice

Katja Dumenčič: Študij na daljavo

Od mojega prejšnjega študija je minilo kar nekaj let, preden sem se ponovno odločila za vpis na visoko šolo.

Več ...
 

Novosti iz stroke

Mag. Andreja Gorše Lotrič: Kreativno poslovno pisanje

Drugačno orodje za dvig prepoznavnosti in ugleda

Več ...
 

Poročila o raziskavah

Doc. dr. Anita Maček: Analiza dejavnikov vpliva in posledic neposrednih tujih investicij

POVZETEK

Liberalizacija kapitalskega trga in tehnološki napredek sta povzročila skokovito rast neposrednih tujih investicij, svetovna gospodarska in finančna kriza pa je pustila posledice tudi na njihovem obsegu. 

Več ...
 

Novosti iz stroke

Mag. Biljana Škarja: Menedžment sprememb v podjetjih

IPAK Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij, Velenje

Več ...
 

Poročila o raziskavah

Anton Mihelič: KOMPETENCE PRIHODNOSTI

KOMPETENCE PRIHODNOSTI

V prispevku so najprej podane nekatere znane opredelitve pojmovanja in pomena kompetenc posameznika v kontekstu kadrovskih zmožnosti za potrebe dela v kompleksnih, raznovrstnih in nepredvidljivih situacijah.

Več ...