Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

Letnik 4, št. 4


Kratki znanstveni prispevek

DR. BOGDAN KAVČIČ: MNOŽIČNO ZUNANJE FINANCIRANJE INOVACIJ

Povzetek
V celotnem inovacijskem procesu se pojavljajo številne ovire, tako v njegovi kreativni fazi kot v fazi udejanjanja.

Več ...
 

Strokovni članek

SONJA KUKMAN, UNIV. DIPL. EKON., ANDREJA PETROVIČ, MAG. DRUŽBOSLOVNE INFORMATIKE, LILJANA VOVK, PROF. SLOV., UNIV. DIPL. BIBLIOT.: AVTORSKO ZAŠČITENO GRADIVO V MEDIJSKEM SPOROČANJU

POVZETEK
Ljudje smo v današnjem času izpostavljeni množici informacij, ki jih prinašajo različni mediji, predvsem digitalni.

Več ...
 

Strokovni članek

DAMJANA MOŽIC, PROF. NEM. IN ANG. JEZIKA: NEKATERI DIDAKTIČNI PRISTOPI K APLIKATIVNEMU UČENJU TUJEGA JEZIKA STROKE

IZVLEČEK

Višje strokovne šole v Sloveniji so del terciarnega izobraževanja.

Več ...
 

Strokovni članek

KUKMAN SONJA, univ. dipl. ekon., PETROVIČ ANDREJA, mag. družboslovne informatike: PERSPEKTIVNI POKLICI NA PODROČJU TRŽENJA Z MULTIMEDIJSKIMI VSEBINAMI

Povzetek
Razvoj digitalne tehnologije in svetovnega spleta je omogočil, da je komunikacija dobila nove razsežnosti.

Več ...
 

Strokovni članek

PETRA ULAGA: POSLOVNA ETIKA IN DRUŽBENA ODGOVORNOST

POVZETEK
Članek obravnava poslovno etiko in družbeno odgovornost ter tesno povezavo med njima.

Več ...