Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

Letnik 2, št. 4


Študentski prispevek

Etha Margaretha Trezise: Cake decorating

ibs41

 

 

 

 

 

 

My name is Etha Margaretha Trezise, I'm Indonesian, live in Ljubljana and I am a student of the IBS International Business School Ljubljana.

Več ...
 

Novosti iz stroke

Mag. Dušan Gošnik: NENEHNI NAPREDEK ORGANIZACIJE S POMOČJO STRATEGIJE KAIZEN

KAJ JE KAIZEN ?

KAIZEN v prevodu iz japonščine dobesedno pomeni ''sprememba na bolje''.

Več ...
 

Strokovni članek

Mag. Iris Fink Grubačević, Irena Balažinec: POMEN DRUŽBENE ODGOVORNOSTI V NOVI LJUBLJANSKI BANKI D.D.

 

POVZETEK

 

V prispevku je prikazan pomen in pomembnost družbene odgovornosti podjetij.

Več ...
 

Strokovni članek

Jurij Marinko, BSc: WHO KNOWS WHAT IS BEST FOR CHILDREN

Abstract

The paper starts with the definition of the child, briefly describes historical view on decision making about issues that affect children's rights and discusses the question by highlighting the influence of parents and state as the most influential factors.

Več ...
 

Strokovni članek

Dr. Igor Rižnar: VLJUDNOST

Povzetek

V članku je obravnavan pojem vljudnosti, kot sta ga prikazala Brownova in Levinson.

Več ...