Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

Letnik 3, št. 2


Novosti iz stroke

Mag. Kristina Bele: ODGOVORNOST MENEDŽMENTA

 

Povzetek 

Prvenstvena vloga organizacije je, da proizvaja proizvode in storitve, ki jih porabniki potrebujejo in da  povečuje svoj dobiček, kajti le dobičkonosna organizacija prispeva k družbenemu blagostanju.

Več ...
 

Strokovni članek

Suzana Škrlj: KAZALNIKI USPEŠNOSTI DRUŽBENO ODGOVORNE ORGANIZACIJE

POVZETEK

Članek obravnava kazalnike družbeno odgovorne organizacije s poudarkom na segmentu zaposlenih.

Več ...
 

Strokovni članek

Dr. Irena Marinko: INTERCULTURAL COMPETENCIES FOR PUBLIC ADMINISTRATION

Abstract

World, its economy, government and the majority of other sectors are getting more and more internationalized.

Več ...
 

Strokovni članek

Mag. Branka Likon: TRŽENJE STORITEV IN POMEN UGOTAVLJANJA ZADOVOLJSTVA PORABNIKOV ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Povzetek

Trženje storitev postaja vse bolj razširjeno.

Več ...