Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

Letnik 2, št. 1


Uvodna beseda

Staša Krapež, MA Ed (Applied Linguistics): A UNIQUE BUSINESS ENGLISH AND HUMAN RESOURCES MANAGEMENT LESSON

On the 7th March, the day before International Women's Day, some students joined me to visit a special business facility in Ljubljana. Why special?

Več ...
 

Novosti iz stroke

Dr. Danila Djokić: IPPC DIREKTIVA V REPUBLIKI SLOVENIJI

Okoljevarstveno pravo ima izrazito mednarodno naravo. Zaznamujejo ga mednarodni sporazumi in ureditev, ki ji skupaj z Evropsko unijo mora slediti tudi Republika Slovenija.

Več ...
 

Strokovni članki

Mag. Iris Fink Grubačević: KOMUNIKACIJA Z UPORABO DRUŽBENEGA OMREŽJA

Povzetek

V prispevku je prikazano, kako poteka komunikacija s pomočjo družbenih omrežij.

Več ...
 

Novosti iz stroke

Mag. Božena Kramar: INVESTICIJE/PROJEKTI, TVEGANJA IN OCENJEVANJE INVESTICIJ

Povzetek

Načrtovanje investicijskih projektov predstavlja kreativen način razmišljanja in sprejemanja investicijskih odločitev.

Več ...
 

Strokovni članki

Mag. Helena Pavše: VLOGA ZAUPANJA IN NORM VEDENJA V MENJAVAH

Povzetek

Medtem ko velja  splošno prepričanje, da so uspešni odnosi pozitivno povezani z zaupanjem,  ugotovitve   strokovne literatura s področja managiranja in trženja na tem področju  niso enotne.

Kritičen pregled vloge zaupanja na osnovi  različnih  empiričnih  študij odkriva neskladja  z vidika teorij.  Zato je ta  članek namenjen razvoju principov dejavnikov zaupanja s poudarkom na menjavah  na podlagi odnosov in norm vedenja.

Več ...