Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

Letnik 3, št. 3


Strokovni članek

Dr. Irena Marinko: PREGLED NAJPOMEMBNEJŠIH VPRAŠANJ SODOBNE POSLOVNE DOKUMENTACIJE

Povzetek

Članek prikazuje najpomembnejša vprašanja, ki nastajajo na področju sodobne poslovne dokumentacije: informacijska pismenost, pomen poslovnih dokumentov, vrste pomembnih dokumentov, oblikovanje poslovne dokumentacije, papirnata in elektronska poslovna dokumentacija, etični problemi, jezik v poslovni dokumentaciji in izobraževanje na tem področju.

Več ...
 

Strokovni članek

Jurij Marinko: WHICH POLICIES AND MEASURES HELP TO REDUCE THE CHILD POVERTY: A REVIEW OF THE LITERATURE

Abstract


The study critically discusses opinions of relevant authors from different countries on how to reduce the child poverty.

Več ...
 

Strokovni članek

Sabina Tabaković: POMEN DRUŽBENE ODGOVORNOSTI

Povzetek


Družbena odgovornost podjetij je predvsem v zadnjih letih postala izredno pomemben koncept razvitejših, svetovnih in evropskih gospodarstev, v zadnjem času pa tudi pomemben del slovenskega razvoja.

Več ...