Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

Letnik 4, št. 2


Strokovni članek

ANICA RIJAVEC: UČENJE IN POMEN UČENJA ZA ORGANIZACIJO

Povzetek

Učenje kot najširši pojem pridobivanja novega znanja se ne zaključi ob koncu rednega ali izrednega izobraževanja, katerega rezultat je pridobitev določene stopnje izobrazbe.

Več ...
 

Strokovni članek

BINA BIRK: ZGODOVINSKI RAZVOJ SLOVENSKEGA POSLOVNO-URADOVALNEGA JEZIKA

Povzetek

Zgodovina slovenskega naroda, kot tudi zgodovina slovenskega jezika, je izredno zanimiva.

Več ...
 

Kratki znanstveni prispevek

DOC. DR. ALEŠA SVETIC: SOCIALNI KAPITAL KOT KONKURENČNA PREDNOST ORGANIZACIJE

Povzetek

Socialni kapital se je v družboslovni znanosti uveljavil kot širok pojem, ki zajema norme, zaupanje in omrežja.

Več ...
 

Strokovni članek

DR. FRANC VIDIC: CLUSTERING STRATEGY AS SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR RURAL AREA

Povzetek

Povezovanje ima pomembno socialno vlogo, ki hkrati zagotavlja trajnostni razvoj podeželja.

Več ...