Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

Letnik 3, št. 4


Strokovni članek

Matjaž Nemec: ETIČNI KODEKS IN OGLAŠEVANJE

Povzetek

Etika in etični odnos do odločitev in ravnanj v vsakodnevnem življenju, tako v politiki kot gospodarstvu in drugih družbenih okoljih, sta v tem stoletju veliko bolj aktualna kot kdaj koli prej v zgodovini.

Več ...
 

Strokovni članek

Barbara Engelsberger: ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE MINISTRSTVA ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Povzetek

Članek obravnava opis organiziranosti in delovanja Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Več ...
 

Kratki znanstveni prispevek

Mag. Helena Povše: MENJALNI ODNOSI IN KONSTRUKT OPORTUNIZEM

Povzetek

Čeprav splošno velja, da so uspešni menjalni odnosi pozitivno povezani z zaupanjem in da sta odnos zaupanje oportunizem v bipolarni povezavi več enega manj drugega in obratno, so ugotovitve strokovne literatura s področja managiranja in trženja na tem področju neenotne.

Več ...
 

Kratki znanstveni prispevek

Dr. Irena Marinko: NA ŠTUDENTA OSREDOTOČENO UČENJE

Povzetek


Članek predstavlja osnovne teoretične pojme na študenta osredotočenega učenja in prikaže bistvene razlike med šolami, ki temeljijo na paradigmi poučevanja ter šolami, ki uvajajo paradigmo učenja.

Več ...