Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

Letnik 1, št. 4


Uvodna beseda

Tanja Frantar Zabret, uspešna podjetnica in študentka IBS: Sem popolna optimistka

IMG_3720

 

 

 

 

S podjetništvom sem se začela ukvarjati že pri šestnajstih letih. Trgovala sem s športnimi izdelki, zase in za prijatelje.

Več ...
 

Strokovni članki

Jurij Marinko, BA Open University: Rules, Competitive Advantage and Community Responses to Accessibility in Higher Education in Slovenia

Abstract

This paper is discusses and evaluates the relevance of the legislation, accessibility as competitive advantage and community responses to the development of accessible online learning of disabled students in Slovenia.

Več ...
 

Znanstveni članki

Doc. dr. Anita Maček: Regulacija mednarodnih tokov kapitala kot instrument nadzora učinkov neposrednih tujih investicij

POVZETEK

Naraščanje obsega neposrednih tujih investicij in znotraj njih čezmejnih združitev in prevzemov je prineslo nove priložnosti za podjetja, ki so udeležena v tovrstnih mednarodnih transakcijah.

Več ...
 

Strokovni članki

Mag. Aleksander Janeš: Sistem merjenja poslovanja organizacije

Povzetek

Na ramenih proizvodne dejavnosti številnih podjetij se je, predvsem v 20. stoletju, razvilo vrsto storitvenih dejavnosti, ki zavzemajo že nad šestdeset odstotkov bruto družbenega proizvoda razvitejših držav.

Več ...