Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

Letnik 4, št. 3


Kratki znanstveni prispevek

DR. BOGDAN KAVČIČ: MEHKE INOVACIJE

Povzetek

Inovacije so splošno priznane kot eno najpomembnejših gibal gospodarskega in družbenega razvoja.

Več ...
 

Kratki znanstveni prispevek

DR. ALEKSANDER KUSTEC: THE CHALLENGE OF TEACHING BUSINESS ENGLISH

Abstract

The study focuses on the special features of business English learning and teaching.

Več ...
 

Študentski prispevek

PETRA REPOVŠ DRNOVŠEK: MOTIVACIJA ZA IZREDNI ŠTUDIJ

Povzetek
Članek prikazuje temeljne pojme kot motivacija, motivacijske teorije, učenje in izobraževanje in motiviranje za izobraževanje.

Več ...
 

Študentski prispevek

NATAŠA HOČEVAR: KREDITIRANJE FIZIČNIH OSEB V NLB D.D.

Povzetek

Članek opisuje kreditiranje občanov pri NLB d.d. Cilj je bolje spoznati možnosti kreditiranja, ki jih v teh kriznih časih v Novi ljubljanski banki nudijo strankam.

Več ...