Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

Letnik 5, št. 3


Strokovni članek

DR. MARJETA HORJAK: ELEKTRONSKA HRAMBA - PRIPRAVLJENOST SLOVENIJE IN IZKUŠNJE EVROPSKIH DRŽAV

Povzetek

Čeprav velja splošno prepričanje, da odločanje organizacij za uvedbo elektronske hrambe izhaja iz potreb poslovanja, praksa javnopravnih oseb v Sloveniji kaže nasprotno in aplicira potrebo po kakovostnih informacijah najrazličnejših spoznanj sodobnih raziskav. Kritičen pogled na vlogo, ki jo imajo predpisi, na podlagi različnih empiričnih spoznanj odkriva stanje in pripravljenost Slovenije za uvedbo s predpisi usklajene elektronske hrambe dokumentov.

Več ...
 

Kratki znanstveni prispevek

DR. IRENA MARINKO: UPORABA KNJIŽNIC IN RAZVIJANJE INFORMACIJSKE PISMENOSTI V VISOKOŠOLSKEM ŠTUDIJU

Povzetek

Prispevek ima namen opozoriti, da zahteva na študente osredotočeno učenje, ki se je po uvedbi bolonjskega sistema začelo uveljavljati v visokošolskem izobraževanju, poznavanje informacijske pismenosti, tesno sodelovanje med visokošolskimi predavatelji in knjižničarji in načrtovanje dejavnosti, ki pomagajo razvijati informacijsko pismenost.

Več ...
 

Kratki znanstveni prispevek

JURIJ MARINKO, MA Education: VZGOJITELJI PREDŠOLSKIH OTROK IN ETIKA

logo

Povzetek

Članek ima namen predstaviti, kako razmišljajo o etiki oziroma posredovanju vrednot predšolskim otrokom vzgojitelji.

Več ...