Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.2009 > oktober
Vizija, poslanstvo, namen in cilji visoke šole

natisni E-pošta

Vizija šole

Visoka šola za poslovno izobraževanje Ljubljana bo sodobna, odprta visoka šola, ki bo v prvem desetletju delovanja postala eden od najprepoznavnejših centrov znanja v našem delu Evrope.

Poslanstvo šole

Visoka šola za poslovno izobraževanje Ljubljana izobražuje mednarodno konkurenčne poslovne ekonomiste, ki jih odlikujejo znanja na področju sodobnih metod poslovanja, usposobljenost za komuniciranje v tujih jezikih in usmerjenost v prakso. Diplomante šole poleg strokovnih znanj označuje tudi etičnost in odgovoren odnos do sodobnih vprašanj družbe in okolja.

Namen in cilji visokošolskega programa Mednarodno poslovanje

Program Mednarodno poslovanje je namenjen izobraževanju praktično usmerjenih strokovnjakov, ki po dokončanem študiju obvladajo relevantna znanja s področja mednarodnega poslovanja in so sposobni komuniciranja v dveh oziroma treh tujih jezikih. Diplomanti poleg strokovnih znanj razvijajo tudi etičnost in odgovoren odnos do sodobnih vprašanj družbe in okolja.

Temeljni cilj programa Mednarodno poslovanje je izobraziti oziroma usposobiti študente za izvajanje strokovnih in vodstvenih nalog v različnih organizacijskih sistemih, predvsem v podjetjih in ustanovah, ki se vključujejo v mednarodno sodelovanje. Študenti v programu pridobijo poleg temeljnih strokovno-teoretičnih znanj s področja poslovnih ved tudi praktično uporabno znanje za delo v mednarodnem poslovanju in razvijejo kompetence za samostojno načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spremljanje dela ter komuniciranje v dveh tujih jezikih. V izbirnih modulih študenti razvijajo dodatne kompetence na področjih mednarodne poslovne etike, evropskih kultur in medkulturnega komuniciranja ter dodatnih tujih jezikov. Primeren del programa je namenjen praktičnemu izobraževanju v delovnem okolju, kjer se povezuje teorija s prakso in omogoča študentom, da aplicirajo svoje strokovno znanje v prakso.