Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

2020

DR. DUŠAN GOŠNIK: INTERESNI IN INSTRUMENTALNI VIDIKI PLANIRANJA KOT DEJAVNOST MANAGEMENTA POSLOVNIH PROCESOV

Povzetek
V članku obravnavamo področje managementa poslovnih procesov. Proučili smo, kakšna je povezava med interesnimi in instrumentalnimi vidiki planiranja temeljnih poslovnih procesov in njihov vpliv na uspešnost podjetja. V raziskavo smo zajeli populacijo 3007 majhnih in srednjih podjetij (MSP) v Sloveniji. V raziskavi smo potrdili, da ima snovanje (interesni vidik) kot dejavnost managementa temeljnih procesov v primerjavi z načrtovanjem (instrumentalni vidik) večji vpliv na uspešnost podjetja. Snovanje kot dejavnost managementa temeljnih procesov vpliva na uspešnost podjetja prek kazalnika ROA. Rezultati te raziskave so del obširnejših raziskav in objav avtorja v sklopu raziskovanja vpliva managementa temeljnih procesov na uspešnost podjetja (Gošnik, 2018; 2019a; 2019b).
Ključne besede: management, interesni, instrumentalni, temeljni, poslovni, proces, uspešnost, ROA, MSP, Slovenija

Abstract
In this article, we discuss the field of business process management (BPM). We examined the relationship between the interest and instrumental aspects of core business process planning and their impact on company performance. The survey included a population of 3007 small and medium-sized enterprises (SMEs) in Slovenia. In the research, we confirmed that interest aspect of planning as an activity of core BPM has a greater impact on the company's performance compared to instrumental aspect. Interest aspect of planning as an activity of core BPM affects the company's performance indicator - ROA. The results of this research are part of an extensive research and publications of the author as part of the research of the impact of core business process management on the company performance (Gošnik, 2018; 2019a; 2019b).

Key words: management, interest, instrumental, core, business, process, performance, ROA, SME, Slovenia

 

Izvirni znanstveni članek

 
Več člankov...