Slovenščina English (United Kingdom)

E-journal IBS Newsletter is devoted to Slovenian and foreign scientists, researchers, specialists, students and experts in the fields of international business, sustainable development, foreign languages and public administration. The most important part of IBS Newsletter is publishing of reviewed scientific, research, professional and popular articles that discuss themes like international business, sustainable development, organization, law, environmental economics and politics, marketing, research methods, management, corporate social responsibility and other topics.

Search

IBS International Business School Ljubljana

All authors who would like to contribute to IBS Newsletter are invited to send their contributions to info@ibs.si.

Letnik 4, št. 4


Kratki znanstveni prispevek

DR. BOGDAN KAVČIČ: MNOŽIČNO ZUNANJE FINANCIRANJE INOVACIJ

Povzetek
V celotnem inovacijskem procesu se pojavljajo številne ovire, tako v njegovi kreativni fazi kot v fazi udejanjanja.

Read more...
 

Strokovni članek

SONJA KUKMAN, UNIV. DIPL. EKON., ANDREJA PETROVIČ, MAG. DRUŽBOSLOVNE INFORMATIKE, LILJANA VOVK, PROF. SLOV., UNIV. DIPL. BIBLIOT.: AVTORSKO ZAŠČITENO GRADIVO V MEDIJSKEM SPOROČANJU

POVZETEK
Ljudje smo v današnjem času izpostavljeni množici informacij, ki jih prinašajo različni mediji, predvsem digitalni.

Read more...
 

Strokovni članek

DAMJANA MOŽIC, PROF. NEM. IN ANG. JEZIKA: NEKATERI DIDAKTIČNI PRISTOPI K APLIKATIVNEMU UČENJU TUJEGA JEZIKA STROKE

IZVLEČEK

Višje strokovne šole v Sloveniji so del terciarnega izobraževanja.

Read more...
 

Strokovni članek

KUKMAN SONJA, univ. dipl. ekon., PETROVIČ ANDREJA, mag. družboslovne informatike: PERSPEKTIVNI POKLICI NA PODROČJU TRŽENJA Z MULTIMEDIJSKIMI VSEBINAMI

Povzetek
Razvoj digitalne tehnologije in svetovnega spleta je omogočil, da je komunikacija dobila nove razsežnosti.

Read more...
 

Strokovni članek

PETRA ULAGA: POSLOVNA ETIKA IN DRUŽBENA ODGOVORNOST

POVZETEK
Članek obravnava poslovno etiko in družbeno odgovornost ter tesno povezavo med njima.

Read more...