Slovenščina English (United Kingdom)

E-journal IBS Newsletter is devoted to Slovenian and foreign scientists, researchers, specialists, students and experts in the fields of international business, sustainable development, foreign languages and public administration. The most important part of IBS Newsletter is publishing of reviewed scientific, research, professional and popular articles that discuss themes like international business, sustainable development, organization, law, environmental economics and politics, marketing, research methods, management, corporate social responsibility and other topics.

Search

IBS International Business School Ljubljana

All authors who would like to contribute to IBS Newsletter are invited to send their contributions to info@ibs.si.

Letnik 5, št. 4


Strokovni članek

SONJA KUKMAN, UNIV. DIPL. EKON.: POMEN SPLETNE ZAKONODAJE PRI TESTIRANJU TRGA PO START-UP KONCEPTU

Izvleček


Start-up združenja nudijo podporno okolje za mlade, ki se želijo podati na pot podjetništva.

Read more...
 

Strokovni članek

DOC. DR. ALEŠA SVETIC: SOCIALNI KAPITAL KOT DEJAVNIK USPEŠNOSTI ORGANIZACIJE

Povzetek

Socialni kapital se je v družboslovni znanosti uveljavil kot širok pojem, ki zajema norme, zaupanje in omrežja.

Read more...
 

Kratki znanstveni prispevek

DR. MARJETA HORJAK: IMPLEMENTACIJA ZAHTEV ELEKTRONSKE HRAMBE DOKUMENTOV – PRIZADEVANJA IN IZKUŠNJE DRŽAV

Povzetek

Namen tega prispevka je proučiti prizadevanja in izkušnje organizacij pri implementaciji elektronske hrambe dokumentov glede na zahteve predpisov.

Read more...
 

Pregledni znanstveni članek

DR. BOGDAN KAVČIČ: POHLEP

Povzetek

Tema prispevka je pohlep. Najprej so predstavljene sestavine definicije pohlepa po različnih virih.

Read more...