Slovenščina English (United Kingdom)

E-journal IBS Newsletter is devoted to Slovenian and foreign scientists, researchers, specialists, students and experts in the fields of international business, sustainable development, foreign languages and public administration. The most important part of IBS Newsletter is publishing of reviewed scientific, research, professional and popular articles that discuss themes like international business, sustainable development, organization, law, environmental economics and politics, marketing, research methods, management, corporate social responsibility and other topics.

Search

IBS International Business School Ljubljana

All authors who would like to contribute to IBS Newsletter are invited to send their contributions to info@ibs.si.

Letnik 3, št. 1


Novosti iz stroke

Emeritus Professor Jennifer Radbourne, Deakin University, Australia: THE VALUE OF TEACHING IN THE INTERNATIONAL ENVIRONMENT

When an academic institution makes the decision to ‘internationalise’ there are three ways in which this can occur.

Read more...
 

Novosti iz stroke

Dr. Irena Marinko: VKLJUČEVANJE TUJIH PREDAVATELJEV V VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ

V zadnjih letih EU in slovensko Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo spodbujata odprtost slovenskega visokega šolstva v mednarodno okolje in podpirata vključevanje tujih predavateljev v predavanja slovenskih visokošolskih učiteljev.

Read more...
 

Strokovni članki

Nataša Hribar: VPLIV ETIKE MANAGERJEV NA SPLOŠNO POSLOVNO ETIKO PODJETJA

POVZETEK
Članke obravnava vpliv etike managerjev na splošno poslovno etiko podjetja v današnjem času.

Read more...
 

Novosti iz stroke

Ivanka Dvojmoč: IMPLEMENTATION OF CORPORATE BUSINESS EVENT ENTERTAINER IN BIG CORPORATIONS

ABSTRACT
In this thesis I processed in detail the introduction of a new business function in Slovenia, which unites the areas of thematic organization of project activities and the simultaneous management of protocol events in the company.

Read more...
 

Strokovni članki

Dr. Aleksandra Murks Bašič, Nova KBM d.d.: NA POTI DO NOVIH IZZIVOV O PODNEBNIH SPREMEMBAH IN ENERGIJI DO LETA 2030

 

Povzetek

Prispevek povzema glavne točke »Zelene knjige o okviru podnebne in energetske politike do leta 2030«,ki jo je Evropska komisija objavila z namenom zagotavljanja napredka na treh glavnih področjih: zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, trajnostni energetski sistemi, povečanje deleža obnovljivih virov energije, širše uporabe zajemanja in skladiščenja ogljikovega dioksida ter razvoj v smeri nizko-ogljične družbe.

Read more...