Slovenščina English (United Kingdom)

E-journal IBS Newsletter is devoted to Slovenian and foreign scientists, researchers, specialists, students and experts in the fields of international business, sustainable development, foreign languages and public administration. The most important part of IBS Newsletter is publishing of reviewed scientific, research, professional and popular articles that discuss themes like international business, sustainable development, organization, law, environmental economics and politics, marketing, research methods, management, corporate social responsibility and other topics.

Search

IBS International Business School Ljubljana

All authors who would like to contribute to IBS Newsletter are invited to send their contributions to info@ibs.si.

Letnik 4, št. 1


Strokovni članek

INVESTICIJA V ČLOVEŠKI KAPITAL - PROBLEMATIKA STARANJA ZAPOSLENIH V ZAVAROVALNICI MARIBOR D.D.

Nova generacija zaposlencev - starostna skupina od 55 do 65 let

POVZETEK
Delovne organizacije se po sprejetju novega pokojninskega zakona soočajo z novo problematiko, to je problematiko staranja zaposlenih oz. novo starostno skupino zaposlenih od 55 do 65 let.

Read more...
 

Strokovni članek

Alenka Svetlin: SISTEM RAZVOJA KADROV V ORGANIZACIJI

Povzetek

Članek opisuje pomembna kadrovska področja, ki pripomorejo k učinkovitemu sistemu razvoja kadrov in s tem posredno k učinkovitemu vodenju neke organizacije ali podjetja.

Read more...
 

Kratek znanstveni prispevek

DR. IRENA MARINKO: ETIKA V POSLOVNI DOKUMENTACIJI

Povzetek

Namen raziskave je prikazati, kako pojmujejo etiko v poslovni dokumentaciji osebe, ki dnevno delajo z različnimi dokumenti, opisati najpogostejše etične probleme, s katerimi se srečujejo in načine, kako jih rešujejo.

Read more...
 

Strokovni članek

ETHA TREZISE: KIDS CLUB ORGANIZATION: A CASE STUDY FROM CAMBODIA

 

Abstract
In the 19th century, day care started to appear and provided a solution for helping parents take care of their children, especially for working parents.

Read more...