Slovenščina English (United Kingdom)

E-journal IBS Newsletter is devoted to Slovenian and foreign scientists, researchers, specialists, students and experts in the fields of international business, sustainable development, foreign languages and public administration. The most important part of IBS Newsletter is publishing of reviewed scientific, research, professional and popular articles that discuss themes like international business, sustainable development, organization, law, environmental economics and politics, marketing, research methods, management, corporate social responsibility and other topics.

Search

IBS International Business School Ljubljana

All authors who would like to contribute to IBS Newsletter are invited to send their contributions to info@ibs.si.

Letnik 1, št. 1


Novice

Katja Dumenčič: Študij na daljavo

Od mojega prejšnjega študija je minilo kar nekaj let, preden sem se ponovno odločila za vpis na visoko šolo.

Read more...
 

Novosti iz stroke

Mag. Andreja Gorše Lotrič: Kreativno poslovno pisanje

Drugačno orodje za dvig prepoznavnosti in ugleda

Read more...
 

Poročila o raziskavah

Doc. dr. Anita Maček: Analiza dejavnikov vpliva in posledic neposrednih tujih investicij

POVZETEK

Liberalizacija kapitalskega trga in tehnološki napredek sta povzročila skokovito rast neposrednih tujih investicij, svetovna gospodarska in finančna kriza pa je pustila posledice tudi na njihovem obsegu. 

Read more...
 

Novosti iz stroke

Mag. Biljana Škarja: Menedžment sprememb v podjetjih

IPAK Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij, Velenje

Read more...
 

Poročila o raziskavah

Anton Mihelič: KOMPETENCE PRIHODNOSTI

KOMPETENCE PRIHODNOSTI

V prispevku so najprej podane nekatere znane opredelitve pojmovanja in pomena kompetenc posameznika v kontekstu kadrovskih zmožnosti za potrebe dela v kompleksnih, raznovrstnih in nepredvidljivih situacijah.

Read more...