Slovenščina English (United Kingdom)

E-journal IBS Newsletter is devoted to Slovenian and foreign scientists, researchers, specialists, students and experts in the fields of international business, sustainable development, foreign languages and public administration. The most important part of IBS Newsletter is publishing of reviewed scientific, research, professional and popular articles that discuss themes like international business, sustainable development, organization, law, environmental economics and politics, marketing, research methods, management, corporate social responsibility and other topics.

Search

IBS International Business School Ljubljana

All authors who would like to contribute to IBS Newsletter are invited to send their contributions to info@ibs.si.

Letnik 2, št. 2


Novosti iz stroke

Mag. Božena Kramar: BANČNO KREDITIRANJE PODJETIJ

 Povzetek

Kako izbrati oziroma najti ustrezen način financiranja je vprašanje, s katerim se podjetniki srečujejo v vseh fazah razvoja podjetja.

Read more...
 

Strokovni članki

Irena Androjna: SPODBUJANJE USTVARJALNOSTI PRI PREDMETU POSLOVNO SPORAZUMEVANJE V SLOVENSKEM JEZIKU

POVZETEK
V prispevku navajam nekaj metod za večjo učinkovitost kontaktnih ur pri predmetu Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku in drugih oblikah seminarjev in delavnic slovenskega poslovnega jezika.

 

Read more...
 

Strokovni članki

Andreja Kotnik Trček: KAJ MENIJO ŠTUDENTI VIŠJE ŠOLE O SVOJEM UČENJU

POVZETEK

Učenje je proces, katerega rezultat je sprememba. Spremembam se prilagajamo vse življenje (vseživljenjsko učenje).

Read more...
 

Strokovni članki

Blažena Košmerl: POSLOVNA MATEMATIKA IN STATISTIKA Z UPORABO RAČUNALNIŠKH PROGRAMOV

POVZETEK

V prispevku je prikazana uporaba poslovne matematike in statistike v poslovnem svetu.

Read more...
 

Znanstveni članki

Mag. Helena Povše: VLOGA KAKOVOSTNIH ODNOSOV PRI TRŽENJU NA PODLAGI ODNOSOV

POVZETEK

Ta članek temelji na teoretični opredelitvi menjav in odnosov. Obravnava trženje na podlagi odnosov in  kritično prouči konstrukt  kakovostnih  odnosov.  Predlaga tri razsežnosti kakovostnih odnosov, in sicer zaupanje, zavezanost ter zadovoljstvo. 

 

Read more...