Slovenščina English (United Kingdom)

E-journal IBS Newsletter is devoted to Slovenian and foreign scientists, researchers, specialists, students and experts in the fields of international business, sustainable development, foreign languages and public administration. The most important part of IBS Newsletter is publishing of reviewed scientific, research, professional and popular articles that discuss themes like international business, sustainable development, organization, law, environmental economics and politics, marketing, research methods, management, corporate social responsibility and other topics.

Search

IBS International Business School Ljubljana

All authors who would like to contribute to IBS Newsletter are invited to send their contributions to info@ibs.si.


What is new

Mag. Kristina Bele: ODGOVORNOST MENEDŽMENTA

 

Povzetek 

Prvenstvena vloga organizacije je, da proizvaja proizvode in storitve, ki jih porabniki potrebujejo in da  povečuje svoj dobiček, kajti le dobičkonosna organizacija prispeva k družbenemu blagostanju.

Read more...
 

Professional articles

Suzana Škrlj: KAZALNIKI USPEŠNOSTI DRUŽBENO ODGOVORNE ORGANIZACIJE

POVZETEK

Članek obravnava kazalnike družbeno odgovorne organizacije s poudarkom na segmentu zaposlenih.

Read more...
 

Professional articles

Dr. Irena Marinko: INTERCULTURAL COMPETENCIES FOR PUBLIC ADMINISTRATION

Abstract

World, its economy, government and the majority of other sectors are getting more and more internationalized.

Read more...
 

Professional articles

Mag. Branka Likon: TRŽENJE STORITEV IN POMEN UGOTAVLJANJA ZADOVOLJSTVA PORABNIKOV ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Povzetek

Trženje storitev postaja vse bolj razširjeno.

Read more...