Slovenščina English (United Kingdom)

E-journal IBS Newsletter is devoted to Slovenian and foreign scientists, researchers, specialists, students and experts in the fields of international business, sustainable development, foreign languages and public administration. The most important part of IBS Newsletter is publishing of reviewed scientific, research, professional and popular articles that discuss themes like international business, sustainable development, organization, law, environmental economics and politics, marketing, research methods, management, corporate social responsibility and other topics.

Search

IBS International Business School Ljubljana

All authors who would like to contribute to IBS Newsletter are invited to send their contributions to info@ibs.si.

Letnik 7, št. 1


Strokovni članek

DR. DUŠANA FINDEISEN: SEEING, HEARING, READING TOGETHER: A student - centred learning and teaching project within the studies of andragogy

Abstract

Economic sphere requires competencies not only knowledge and skills and Student-Centred Learning (SCL) in tertiary education is a pedagogical response to this requirement. As concerns SCL, tertiary education has a lot to learn from adult education which is successful when put in relation with the learners' life, needs, interests and aspirations. SCL is about developing competencies or, to put it differently, it is about mobilising students who need a certain amount of academic knowledge, know-how and who need to internalise certain ethical principles. Teachers who have adopted SCL create learning situations, combine learning locations, apply learner centred methods, acting simultaneously as a good resource of knowledge and learners. Their role is to guide the learners thinking in the right direction, to be interested in what students have learned but also how they have been learning. Having been deeply involved in both tertiary and adult education, Dušana Findeisen presents  how and why the project Seeing, Hearing, Reading Together was conceived and developed  due to her own endeavours and those of her students of andragogy at University of Ljubljana. She is focusing on the meaning and role of single project stages, the contribution of different institutions as well as the highly important role of the final public event, leading competencies.

Read more...
 

Poljudni članek

JERCA BOŽIČ KRANJEC: GOZDNA PEDAGOGIKA TUDI V TERCIARNEM IZOBRAŽEVANJU. ZAKAJ PA NE?

Ime dejavnosti

Elementi gozdne pedagogike pri izvedbi predavanja v višješolskem programu za medijsko produkcijo

Namen

Izkoristiti gozd v neposredni bližini šole za razvijanje osebnega odnosa do narave kot učiteljice lepega, estetskega, za spodbujanje etičnega ravnanja, za zavedanje pomena ohranjanja naravne dediščine, za povečanje zaupanja vase in svoje sposobnosti ter se hkrati učiti uspešnega timskega dela, za terapevtsko delovanje na mladostnike, ki lahko pomaga iz primeža vpliva medijev, ki povzročajo napetosti in nenazadnje zasvojenosti.

Read more...
 

Strokovni članek

JURIJ MARINKO, MA EDUCATION: CULTURAL LITERACY IN KINDERGARTENS

Abstract

This paper intends to present a short literature survey on cultural diversity among preschool teachers and children and some case studies that illustrate the situation in a Slovenian kindergarten that accepts children of foreign citizens. The paper concludes with the statement that Slovenian kindergartens should have more tools to do something for children of foreigners who work or study in Slovenia and/or for people whose culture is different from ours.

Read more...
 

Strokovni članek

Mag. BORUT RETELJ: ZMAGOVALNA ORGANIZACIJA ŠPORTNIH TIMOV (POSNEMAJMO NAŠE ZMAGOVALCE)

POVZETEK

Za vrhunski rezultat v športu je potrebno imeti pravilno organiziran tim, sestavljen iz strokovnjakov, ki lahko s svojim znanjem dodajo kamenček v mozaik rezultata. Prepričanje, povezanost in ustreznost ekipe ter samozavest je predpogoj za vrhunski rezultat vsakega športnika in športne ekipe/moštva. Naši športniki nas vedno znova prepričajo, da lahko športnik ali ekipa lahko uspe le ob upoštevanju določenih predpisanih pravil, poleg tega mora imeti oziroma razviti ustrezne vrednote ter si zgraditi ustrezno in primerno samopodobo. V gospodarstvu in javnem sektorju največkrat naletimo na nasprotno od tega, kar počnejo naši uspešni športniki. Če želimo imeti vrhunske rezultate, moramo to delati tako, kot to delajo tisti, ki jih dosegajo – naši športniki.

Ključne besede: samozavest, organizacija, vrednote, vrhunski rezultat, športni timi

 

Read more...