Slovenščina English (United Kingdom)

E-journal IBS Newsletter is devoted to Slovenian and foreign scientists, researchers, specialists, students and experts in the fields of international business, sustainable development, foreign languages and public administration. The most important part of IBS Newsletter is publishing of reviewed scientific, research, professional and popular articles that discuss themes like international business, sustainable development, organization, law, environmental economics and politics, marketing, research methods, management, corporate social responsibility and other topics.

Search

IBS International Business School Ljubljana

All authors who would like to contribute to IBS Newsletter are invited to send their contributions to info@ibs.si.

Letnik 4, št. 2


Strokovni članek

ANICA RIJAVEC: UČENJE IN POMEN UČENJA ZA ORGANIZACIJO

Povzetek

Učenje kot najširši pojem pridobivanja novega znanja se ne zaključi ob koncu rednega ali izrednega izobraževanja, katerega rezultat je pridobitev določene stopnje izobrazbe.

Read more...
 

Strokovni članek

BINA BIRK: ZGODOVINSKI RAZVOJ SLOVENSKEGA POSLOVNO-URADOVALNEGA JEZIKA

Povzetek

Zgodovina slovenskega naroda, kot tudi zgodovina slovenskega jezika, je izredno zanimiva.

Read more...
 

Kratki znanstveni prispevek

DOC. DR. ALEŠA SVETIC: SOCIALNI KAPITAL KOT KONKURENČNA PREDNOST ORGANIZACIJE

Povzetek

Socialni kapital se je v družboslovni znanosti uveljavil kot širok pojem, ki zajema norme, zaupanje in omrežja.

Read more...
 

Strokovni članek

DR. FRANC VIDIC: CLUSTERING STRATEGY AS SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR RURAL AREA

Povzetek

Povezovanje ima pomembno socialno vlogo, ki hkrati zagotavlja trajnostni razvoj podeželja.

Read more...