Slovenščina English (United Kingdom)

E-journal IBS Newsletter is devoted to Slovenian and foreign scientists, researchers, specialists, students and experts in the fields of international business, sustainable development, foreign languages and public administration. The most important part of IBS Newsletter is publishing of reviewed scientific, research, professional and popular articles that discuss themes like international business, sustainable development, organization, law, environmental economics and politics, marketing, research methods, management, corporate social responsibility and other topics.

Search

IBS International Business School Ljubljana

All authors who would like to contribute to IBS Newsletter are invited to send their contributions to info@ibs.si.

SeptemberGlobalisation in education – coming ready or not

prof-radbourne

 

by Professor Jennifer Radbourne
Deakin university, Melbourne, Australia

Read more...
 


MEDKULTURNE RAZLIKE V POSLOVNI KOMUNIKACIJI

1. UVOD

S procesom globalizacije je povečan pretok ljudi in informacij. Mednarodnih povezav in multikulturnih organizacij je v svetu čedalje več.

Read more...
  

Voditeljstvo in menedžment

Povzetek

Globalizacijo spodbujajo nagle spremembe v poslovnem svetu. Te so predvsem tehnološke spremembe, mednarodna konkurenca, svobodni trg, presežne proizvodne zmogljivosti kapitalsko intenzivnih industrij, nestabilen naftni kartel, velika ponudba substitutov in demografske spremembe delovne sile.

Read more...
 


Our new student, Dominique T. Braakman

Dear readers,

First of all I would like to introduce myself. My name is Dominique Tereza Braakman, 21 years young and born in Groningen, the Netherlands.

Read more...
  

PROCESIRANJE IN EVALVACIJA ORGANIZACIJE IN IZVEDBE PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA (PRI) ŠTUDENTOV*

1. Kompetenčni okvir študijskih programov kot osnova za procesiranje in evalvacijo PRI

Read more...