Slovenščina English (United Kingdom)

E-journal IBS Newsletter is devoted to Slovenian and foreign scientists, researchers, specialists, students and experts in the fields of international business, sustainable development, foreign languages and public administration. The most important part of IBS Newsletter is publishing of reviewed scientific, research, professional and popular articles that discuss themes like international business, sustainable development, organization, law, environmental economics and politics, marketing, research methods, management, corporate social responsibility and other topics.

Search

IBS International Business School Ljubljana

All authors who would like to contribute to IBS Newsletter are invited to send their contributions to info@ibs.si.

Letnik 3, št. 4


Strokovni članek

Matjaž Nemec: ETIČNI KODEKS IN OGLAŠEVANJE

Povzetek

Etika in etični odnos do odločitev in ravnanj v vsakodnevnem življenju, tako v politiki kot gospodarstvu in drugih družbenih okoljih, sta v tem stoletju veliko bolj aktualna kot kdaj koli prej v zgodovini.

Read more...
 

Strokovni članek

Barbara Engelsberger: ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE MINISTRSTVA ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Povzetek

Članek obravnava opis organiziranosti in delovanja Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Read more...
 

Kratki znanstveni prispevek

Mag. Helena Povše: MENJALNI ODNOSI IN KONSTRUKT OPORTUNIZEM

Povzetek

Čeprav splošno velja, da so uspešni menjalni odnosi pozitivno povezani z zaupanjem in da sta odnos zaupanje oportunizem v bipolarni povezavi več enega manj drugega in obratno, so ugotovitve strokovne literatura s področja managiranja in trženja na tem področju neenotne.

Read more...
 

Kratki znanstveni prispevek

Dr. Irena Marinko: NA ŠTUDENTA OSREDOTOČENO UČENJE

Povzetek


Članek predstavlja osnovne teoretične pojme na študenta osredotočenega učenja in prikaže bistvene razlike med šolami, ki temeljijo na paradigmi poučevanja ter šolami, ki uvajajo paradigmo učenja.

Read more...