Slovenščina English (United Kingdom)

E-journal IBS Newsletter is devoted to Slovenian and foreign scientists, researchers, specialists, students and experts in the fields of international business, sustainable development, foreign languages and public administration. The most important part of IBS Newsletter is publishing of reviewed scientific, research, professional and popular articles that discuss themes like international business, sustainable development, organization, law, environmental economics and politics, marketing, research methods, management, corporate social responsibility and other topics.

Search

IBS International Business School Ljubljana

All authors who would like to contribute to IBS Newsletter are invited to send their contributions to info@ibs.si.

Letnik 5, št. 3


Strokovni članek

DR. MARJETA HORJAK: ELEKTRONSKA HRAMBA - PRIPRAVLJENOST SLOVENIJE IN IZKUŠNJE EVROPSKIH DRŽAV

Povzetek

Čeprav velja splošno prepričanje, da odločanje organizacij za uvedbo elektronske hrambe izhaja iz potreb poslovanja, praksa javnopravnih oseb v Sloveniji kaže nasprotno in aplicira potrebo po kakovostnih informacijah najrazličnejših spoznanj sodobnih raziskav. Kritičen pogled na vlogo, ki jo imajo predpisi, na podlagi različnih empiričnih spoznanj odkriva stanje in pripravljenost Slovenije za uvedbo s predpisi usklajene elektronske hrambe dokumentov.

Read more...
 

Kratki znanstveni prispevek

DR. IRENA MARINKO: UPORABA KNJIŽNIC IN RAZVIJANJE INFORMACIJSKE PISMENOSTI V VISOKOŠOLSKEM ŠTUDIJU

Povzetek

Prispevek ima namen opozoriti, da zahteva na študente osredotočeno učenje, ki se je po uvedbi bolonjskega sistema začelo uveljavljati v visokošolskem izobraževanju, poznavanje informacijske pismenosti, tesno sodelovanje med visokošolskimi predavatelji in knjižničarji in načrtovanje dejavnosti, ki pomagajo razvijati informacijsko pismenost.

Read more...
 

Kratki znanstveni prispevek

JURIJ MARINKO, MA Education: VZGOJITELJI PREDŠOLSKIH OTROK IN ETIKA

logo

Povzetek

Članek ima namen predstaviti, kako razmišljajo o etiki oziroma posredovanju vrednot predšolskim otrokom vzgojitelji.

Read more...