Slovenščina English (United Kingdom)

E-journal IBS Newsletter is devoted to Slovenian and foreign scientists, researchers, specialists, students and experts in the fields of international business, sustainable development, foreign languages and public administration. The most important part of IBS Newsletter is publishing of reviewed scientific, research, professional and popular articles that discuss themes like international business, sustainable development, organization, law, environmental economics and politics, marketing, research methods, management, corporate social responsibility and other topics.

Search

IBS International Business School Ljubljana

All authors who would like to contribute to IBS Newsletter are invited to send their contributions to info@ibs.si.

Letnik 2, št. 1


Uvodna beseda

Staša Krapež, MA Ed (Applied Linguistics): A UNIQUE BUSINESS ENGLISH AND HUMAN RESOURCES MANAGEMENT LESSON

On the 7th March, the day before International Women's Day, some students joined me to visit a special business facility in Ljubljana. Why special?

Read more...
 

Novosti iz stroke

Dr. Danila Djokić: IPPC DIREKTIVA V REPUBLIKI SLOVENIJI

Okoljevarstveno pravo ima izrazito mednarodno naravo. Zaznamujejo ga mednarodni sporazumi in ureditev, ki ji skupaj z Evropsko unijo mora slediti tudi Republika Slovenija.

Read more...
 

Strokovni članki

Mag. Iris Fink Grubačević: KOMUNIKACIJA Z UPORABO DRUŽBENEGA OMREŽJA

Povzetek

V prispevku je prikazano, kako poteka komunikacija s pomočjo družbenih omrežij.

Read more...
 

Novosti iz stroke

Mag. Božena Kramar: INVESTICIJE/PROJEKTI, TVEGANJA IN OCENJEVANJE INVESTICIJ

Povzetek

Načrtovanje investicijskih projektov predstavlja kreativen način razmišljanja in sprejemanja investicijskih odločitev.

Read more...
 

Strokovni članki

Mag. Helena Pavše: VLOGA ZAUPANJA IN NORM VEDENJA V MENJAVAH

Povzetek

Medtem ko velja  splošno prepričanje, da so uspešni odnosi pozitivno povezani z zaupanjem,  ugotovitve   strokovne literatura s področja managiranja in trženja na tem področju  niso enotne.

Kritičen pregled vloge zaupanja na osnovi  različnih  empiričnih  študij odkriva neskladja  z vidika teorij.  Zato je ta  članek namenjen razvoju principov dejavnikov zaupanja s poudarkom na menjavah  na podlagi odnosov in norm vedenja.

Read more...