Slovenščina English (United Kingdom)

E-journal IBS Newsletter is devoted to Slovenian and foreign scientists, researchers, specialists, students and experts in the fields of international business, sustainable development, foreign languages and public administration. The most important part of IBS Newsletter is publishing of reviewed scientific, research, professional and popular articles that discuss themes like international business, sustainable development, organization, law, environmental economics and politics, marketing, research methods, management, corporate social responsibility and other topics.

Search

IBS International Business School Ljubljana

All authors who would like to contribute to IBS Newsletter are invited to send their contributions to info@ibs.si.2009 > oktober
Vizija, poslanstvo, namen in cilji visoke šole

Print E-mail

Vizija šole

Visoka šola za poslovno izobraževanje Ljubljana bo sodobna, odprta visoka šola, ki bo v prvem desetletju delovanja postala eden od najprepoznavnejših centrov znanja v našem delu Evrope.

Poslanstvo šole

Visoka šola za poslovno izobraževanje Ljubljana izobražuje mednarodno konkurenčne poslovne ekonomiste, ki jih odlikujejo znanja na področju sodobnih metod poslovanja, usposobljenost za komuniciranje v tujih jezikih in usmerjenost v prakso. Diplomante šole poleg strokovnih znanj označuje tudi etičnost in odgovoren odnos do sodobnih vprašanj družbe in okolja.

Namen in cilji visokošolskega programa Mednarodno poslovanje

Program Mednarodno poslovanje je namenjen izobraževanju praktično usmerjenih strokovnjakov, ki po dokončanem študiju obvladajo relevantna znanja s področja mednarodnega poslovanja in so sposobni komuniciranja v dveh oziroma treh tujih jezikih. Diplomanti poleg strokovnih znanj razvijajo tudi etičnost in odgovoren odnos do sodobnih vprašanj družbe in okolja.

Temeljni cilj programa Mednarodno poslovanje je izobraziti oziroma usposobiti študente za izvajanje strokovnih in vodstvenih nalog v različnih organizacijskih sistemih, predvsem v podjetjih in ustanovah, ki se vključujejo v mednarodno sodelovanje. Študenti v programu pridobijo poleg temeljnih strokovno-teoretičnih znanj s področja poslovnih ved tudi praktično uporabno znanje za delo v mednarodnem poslovanju in razvijejo kompetence za samostojno načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spremljanje dela ter komuniciranje v dveh tujih jezikih. V izbirnih modulih študenti razvijajo dodatne kompetence na področjih mednarodne poslovne etike, evropskih kultur in medkulturnega komuniciranja ter dodatnih tujih jezikov. Primeren del programa je namenjen praktičnemu izobraževanju v delovnem okolju, kjer se povezuje teorija s prakso in omogoča študentom, da aplicirajo svoje strokovno znanje v prakso.