Slovenščina English (United Kingdom)

E-journal IBS Newsletter is devoted to Slovenian and foreign scientists, researchers, specialists, students and experts in the fields of international business, sustainable development, foreign languages and public administration. The most important part of IBS Newsletter is publishing of reviewed scientific, research, professional and popular articles that discuss themes like international business, sustainable development, organization, law, environmental economics and politics, marketing, research methods, management, corporate social responsibility and other topics.

Search

IBS International Business School Ljubljana

All authors who would like to contribute to IBS Newsletter are invited to send their contributions to info@ibs.si.2019 > Letnik 9, št. 2
MAG. ANDREJA PETROVIČ, SNEMANJE IN OBDELAVA PROMOCIJSKEGA VIDEA S PAMETNIM TELEFONOM ZA POTREBE DIGITALNEGA MARKETINGA

Print E-mail

Izvleček

Namen članka je predstaviti uporabo videa v digitalnem marketingu s poudarkom na izdelavi videa z mobilnim telefonom. Najprej je opredeljen pojem marketinga s poudarkom na digitalnem marketingu in njegovih kanalih. Opisane so značilnosti platform Facebook, Youtube in Instagram, ki so glavni kanali za objavljanje promocijskih videov. Na kratko je opisan tudi pomen zgodbarjenja, ker je to osnovni pogoj za uspešno prodajo izdelka ali storitve. Natančno je opisan produkcijski proces izdelave videa od idejne zasnove do končnega izdelka. Predstavljeni so osnovni tehnični pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da naredimo dober video, ter minimalna oprema, ki jo potrebujemo pri uporabi pametnega telefona za izdelavo videa. Pri snemanju videa je treba upoštevati osnovna pravila filmskega jezika –pravilno kadriranje, kompozicija, primerna svetloba in ostrina slike. Nekatere stvari lahko naredimo zgolj z vgrajeno kamero, za druge pa potrebujemo aplikacije. Postale so nepogrešljiv del pametnega telefona, saj omogočajo razširitev njegove uporabnosti z vidika strojne in programske opreme. Nekateri telefoni imajo sami dovolj dobro strojno in programsko opremo, pri drugih pa potrebujemo aplikacije za snemanje ter za montažo in postprodukcijo. Pri izboru aplikacije je dobro poznati kriterije, po katerih se lahko odločimo, katere aplikacije naložiti in uporabljati na telefonu.

Ključne besede: marketing, produkcija videa, družbena omrežja, mobilna tehnologija, mobilna aplikacija

Abstract

The purpose of the article is to present the use of video in digital marketing with emphasis on making a video with a mobile phone. Firstly, the concept of marketing with the emphasis on digital marketing and its channels is defined. The features of the Facebook, YouTube and Instagram platforms are described, which are the main channels for publishing promotional videos. There is also a brief description of the importance of storytelling, as this is a prerequisite for successful sales of a product or service. The process of producing a video from its conceptual design to the final product is described in detail. The basic technical conditions are presented, which must be fulfilled to make a good video, as well as the minimum equipment required when using a smartphone for making a video. When recording a video, the basic rules of film language have to be considered - correct framing, composition, appropriate light and sharpness of the image. Some things can be done by merely using the built-in camera, while others need apps, which have become an indispensable part of a smartphone, as they enable the extension of its usability from the point of view of hardware and software. Some phones are equipped with quality hardware and software, while others require recording, mounting and postproduction applications. When choosing an application, it is good to know the criteria by which it can be decided which applications to download and use on the phone.

Key words: marketing, video, social media, mobile technology, mobile application

1. Uvod

Z razvojem digitalnih medijev je digitalni marketing postal najpomembnejša oblika sodobnega marketinga. Za relativno nizke stroške lahko vsako podjetje izpelje digitalno kampanjo, ki ima lahko izredno velik doseg.

Pomemben del marketinga so vizualna sporočila – slike, fotografije, videi. Ljudje smo vizualna bitja in se na vizualne vsebine odzivamo bolj intenzivno kot na druge. To je tudi razlog, da je video izredno pomemben del marketinga. Prednost videa pred drugimi mediji je, da so v njem kombinirane različne oblike sporočanja: govor, slika, animacija, glasba, tekst.

Namen članka je opisati celoten postopek izdelave videa za potrebe digitalnega marketinga, ki se razlikuje od profesionalne produkcije in ga lahko izpelje podjetje samo. Vsebine so namenjene predvsem manjšim podjetjem in posameznikom, ki ne razpolagajo z velikim proračunom za snemanje promocijskega videa.

Opisani so postopki, ki lahko služijo kot »check« lista, in tehnologije, ki omogočajo lastno produkcijo promocijskega videa.

Uporabljena je opisno deskriptivna metoda, ki omogoča vpogled v postopke in tehnologijo. Izhodišče članka je vprašanje, kako lahko nekdo, ki nima na razpolago velikega proračuna za najem profesionalne ekipe ali nabavo profesionalne opreme, posname video, ki ob ustreznih pogojih postane viralen.

2. Marketing

2.1 Pojem marketinga

Marketing kot veda definira in raziskuje ciljne trge ter uporabnike, s katerimi skuša vzpostavljati dobičkonosne odnose. Marketing povezuje proizvajalce, izdelke in storitve z odjemalci, je v funkciji neprestanega vzdrževanja stikov s strankami, v smislu poznavanja njihovih potreb in razvijanja produktov, ki zadovoljujejo potrebe strank. Osnovni namen pa je dvigniti povpraševanje po izdelkih, storitvah in s tem povečati dobiček podjetja (Wikipedia, 2019).

Za uspešen marketing je potrebno opredeliti cilj ter ciljno skupino, določiti proračun, oblikovati oglaševalska sporočila, izbrati medije in meriti oglaševalske rezultate (Možina, 2018, str. 5).

2.2 Pojem digitalni marketing

Digitalni marketing se v osnovi ne razlikuje od klasičnega: izvaja se z namenom promocije in prodajanja produktov in storitev. Pri digitalnem marketingu se za vzpostavitev odnosa s strankami uporablja družbene medije, e-pošto in podobne kanale: Google oglaševanje, Facebook oglaševanje, Instagram, Eepoštni marketing, spletne strani itd.

Digitalni marketing je postal pomembna komponenta sodobnega poslovanja. Omogoča veliko možnosti ciljanja na različne družbene skupine glede na starost, spol, kraj bivanja ... Prednosti digitalnega marketinga sta predvsem, da je poceni in ima lahko zelo velik doseg. Uporabnika doseže, ko le-ta išče točno določen izdelek in ga nagovori z ustreznimi podatki glede na njegov spol, stan, dohodek ... (Martin, 2019).

2.3 Viralni marketing

Viralno komuniciranje je z razvojem družbenih omrežij postalo izredno pomemben del komuniciranja. Njegovo bistvo je, da se vsebine hitro širijo. Pomen viralnega videa, kot dela viralne komunikacije, je brezplačno oglaševanje in širjenje s pomočjo uporabnikov družbenih omrežij (Jovanovič, 2012, str. 1).

Viralno komuniciranje obstaja že od začetka potrošniške družbe. Najprej je potekalo od ust do ust. Lahko bi rekli, da se še danes širi na tak način, razlika je le v tem, da se širi preko globalnih družbenih omrežij in ima zato bistveno večji doseg.

Katere vsebine dosežejo viralni učinek? Recepta ni, velja pa, da se mora uporabnik z vsebino čustveno povezati – vsebina ga mora zabavati, prinašati dobre informacije, zahtevati neko sodelovanje ali pa biti preprosto dobra, pa čeprav gre za video, ki je nastal nenamerno, v neki zanimivi situaciji (Jovanovič, 2012, str. 4). Za viralno trženje je potrebno ustvariti odziv med uporabniki, zato da bodo vsebine delili s svojimi prijatelji ali sledilci. Običajno nimamo garancije za uspeh – vložiti je potrebno veliko časa, poleg tega pa je potrebna tudi velika mera sreče, da je vsebina v pravem času na pravem mestu.

Danes se večina podjetij pojavlja na družbenih omrežjih in uporablja viralni marketing, saj se zavedajo njegovih prednosti – visoka učinkovitost, možnosti prilagajanja oglaševanja, velik doseg za nizko ceno, dolgo trajanje kampanje brez dodatnih stroškov in pa enostavna dostopnost (Jovanovič, 2012, str. 12).

Viralni marketing pa ni le zgodba o uspehu. Pogosto so akcije preprosto neuspešne, saj recepta za uspeh ni. Omejitev predstavlja ciljanje (targetiranje) ciljne skupine. Lahko se zgodi, da smo pri ciljanju naredili napako.

Veliko težavo predstavlja nadzor nad komentarji ljudi. Bistvo družbenih omrežij je, da je komunikacija dvosmerna. Negativni komentarji lahko s svojo vsebino povzročijo nepopravljivo škodo. Temu se ne da izogniti, mora pa urednik redno pregledovati komentarje in na negativne odzive sproti odgovarjati (nikoli jih ne sme brisati) ter tako poskušati popraviti slab vtis (Jovanovič, 2012, str. 7). Na družbenih omrežjih se pojavlja vedno več ljudi, ki v senci anonimnosti stresajo svoje nezadovoljstvo, zato je to pomemben vidik, na katerega je potrebno biti pozoren pri izvajanju viralnega marketinga.

2.4 Kanali viralnega marketinga

Najpomembnejši sodobni kanali za spletno trženje viralnih vsebin so Youtube, Facebook, Instagram. Zaenkrat še ne dovolj raziskano in uporabljeno področje pa je tudi Snapchat. Vsa ta omrežja omogočajo članom objavljanje in deljenje videov.

2.4.1. Youtube

Za nalaganje in deljenje videoposnetkov na spletu je ena od najbolj uporabljenih platform Youtube. Youtube ima danes več kot dve milijardi uporabnikov, ki vsak dan pregledajo več milijard ur posnetkov, od tega večino na pametnih napravah (Vasiljević, 2015, str. 4).

YouTube je prinesel v videoprodukcijo neslutene spremembe – področje videoprodukcije ni več rezervirano le za velike organizacije, saj lahko kdor koli naloži svoje posnetke na platformo. Prav vsak med nami lahko postane režiser, scenarist, snemalec, montažer. Posledica tega je verjetno tudi padec kvalitete videoprodukcije, po drugi strani pa je omogočila nesluten razvoj neodvisne produkcije. Pregled objav na Youtube nam razkrije veliko slabih vsebin pa tudi dobrih. Nekaj vsebin pa je odličnih in te pogosto postanejo viralne – ljudje jih množično delijo na različnih omrežjih. Kvaliteto vsebine lahko prepoznamo po ocenah uporabnikov, številu ogledov in deljenj.

Platforma je brezplačna in omogoča promocijo neznanih filmskih in glasbenih avtorjev. V zadnjih letih je celo najuspešnejšim avtorjem podjetje ponudilo partnerstvo in udeležbo pri dobičku, ustvarjenem z oglaševanjem (Možina, 2018, str. 7).

2.4.2. Facebook

V letu 2019 je imela ta platforma že več kot 1,4 milijarde dnevnih obiskov in 2,2 milijardi mesečnih uporabnikov. Platforma je postala najbolj priljubljeno spletno mesto za oglaševanje.  Platforma za oglaševanje ponuja nešteto možnosti, dobro pa je, da  podjetje pozna zakonitosti oglaševanja, da lahko doseže želene rezultate (Možina, 2018, str. 8).

Podjetja, ki uporabljajo za oglaševanje Facebook in spletne strani, poročajo, da je za prodajo Facebook veliko primernejša platforma kot spletne strani. Priporoča se celovita strategija pojavljanja na družbenih omrežjih.

V promocijske namene se uporablja sliko, video in besedilo. Uporabniki všečkajo stran podjetja in objave se jim pojavljajo na časovnici.

2.4.3. Instagram

Instagram je novejše orodje, ki se ga uporablja v promocijske namene. Zakonitosti objavljanja na tej platformi so drugačne. Cilj objav na instagramu je povečevanje prepoznavnosti blagovne znamke, saj uporabniki sledijo profilu podjetja.

Pogostost objavljanja je lahko različna, po eni strani je treba biti aktiven, vendar objav ne sme biti preveč. Objave naj bodo različnih vrst, predvsem pa ne ozko vezane na dejavnost podjetja.
Objave so lahko tudi besedilne, vendar prevladujejo slike in videi. S temi elementi je potrebno slediti neki zgodbi.

V marketinške namene je daleč najbolj učinkovito pridobiti t.i. vplivneže (influencerje) – to so ljudje, ki imajo na Instagramu veliko sledilcev. V svoje objave vključujejo blagovno znamko, kar prinese dovolj poceni (nadomestilo influencerju je potrebno) in širokim množicam dostopno promocijo.

Število sledilcev, ki jih imajo nekateri Slovenci (preverjeno 12. 2. 2019): Ilka Štuhec 77.000, Cool Fotr skoraj 60.000, Coolmamacitaa 52.000, Borut Pahor 79.000. Velikega števila sledilcev nimajo le javne osebnosti. Zanimivo je tudi, da imajo glavni klasični mediji, ki se pojavljajo na Instagramu, bistveno manj sledilcev (npr. Delo 6.000, 24 ur 22.000,  Večer 3000, RTV 3.000).

2.5 Zgodbarjenje

Pri spletnih oglasih je domiselna zgodba izredno pomembna, saj smo uporabniki najbolj občutljivi ravno na vsebino. Ustvarjanje in prodajanje skozi pripoved je postala razširjena in učinkovita marketinška taktika (Možina, 2018, str. 6).

Podjetje lahko z rednim pisanjem objav na različnih platformah poveča prodajo. Objave morajo skozi zgodbo uporabnikom pokazati, kako bo njihovo življenje postalo kvalitetnejše, če bodo uporabljali izdelek ali storitev. Zgodba mora biti avtentična, prilagojena občinstvu, da ji bodo ljudje verjeli in zaupali (UXPin Inc., 2015, str. 15). Biti mora osebna, preprosta, imeti mora zaplet, razplet pa lahko ostane odprt, saj to omogoča nadgrajevanje zgodbe. Pomemben del zgodbarjenja je postalo vizualno nagovarjanje uporabnikov. Ko ustvarjamo zgodbo, se moramo zavedati, da so ljudje zelo zasedeni, da so vsakodnevno izpostavljeni množici informacij, zato mora informacija izstopati (Ultimate Guide to Storytelling, 2019, str. 4).

Zgodba naj bo predstavljena vizualno. Ljudje smo vizualna bitja in slika nas bolj pritegne kot besedilo. S slikami ponazorimo idejo, ljudji bolj pritegnemo in ljudje si bolj zapomnijo videno (Ultimate Guide to Storytelling, 2019, str. 5).

3. Videoprodukcija

3.1 Video v marketinške namene

Promocijski video je marketinško gradivo, ki je namenjeno oglaševanju izdelka ali storitve. Rečemo lahko, da je danes najmočnejše orodje podjetja za predstavitev izdelkov in storitev (Špik, 2017, str. 2).

Pri ustvarjanju videozgodbe v marketinške namene je potrebno slediti več pravilom:
• Zgodba naj ima tri dele: prvi – predstavitev glavne osebe, drugi – predstavitev problema in tretji – predstavitev rešitve. Vsakemu delu namenimo približno enako časa.
• Za vzdrževanje pozornosti gledalca je zelo pomemben tempo zgodbe. V sodobnem času ljudje želimo hiter tempo, saj je zaradi obilice informacij, ki nas obkrožajo, koncentracija manjša, kot je bila včasih. Po drugi strani pa se zgodba ne sme predvajati prehitro, ker to lahko gledalca zmede.
• Vstavljanje naslova videa ali logotipa ni nujna sestavina marketinškega videa. Včasih je celo bolje, če se temu izognemo, saj želi gledalec čimprej videti vsebino.
• Z uporabo čim več različnih elementov videa (slika, govor, besedilo, animacija in glasba) lažje vzdržujemo pozornost gledalca.
• Stil videa naj bo prilagojen okusu gledalcev, zato je potrebno poznati sodobne trende in jih pri video produkciji upoštevati (Forbes, 2019).

3.2  Produkcija videa

Produkcija videa gre skozi več faz, ki jih lahko strnemo v tri večje celote: predprodukcijo, produkcijo in postprodukcijo.

3.2.1. Predprodukcija

Začne se z iskanjem ideje za video. Ta faza je izredno pomembna, saj dobro načrtovanje omogoča nemoten potek dela. V tej fazi napišemo sinopsis, scenarij, izberemo ekipo, lokacijo, igralce, opremo in podobno.
V kratki vsebinski zamisli (sinopsisu) odgovorimo na osnovna vprašanja: komu je video namenjen, kaj se bo zgodilo, kdo bo nastopil, kdaj bo snemanje, koliko časa bo snemanje trajalo. V tej fazi upoštevamo pravila za pisanje dobre zgodbe.

Scenarij je natančen načrt snemanja, scen, dialogov in osnova za izdelavo snemalne knjige. Snemalna knjiga je narisan scenarij in je v veliko pomoč pri pripravi na snemanje. V njej so slike, na katerih so natančni podatki o vsakem kadru: postavitev kamere, premiki kamere, čas snemanja, lokacija snemanja ... Pri krajših filmih se snemalna knjiga redko izdeluje (Vasiljević, 2015, str. 5).

3.2.2. Produkcija

Ta faza se nanaša na samo snemanje. To je tehnično in organizacijsko najzahtevnejša faza – potrebno je dobro rokovanje s snemalno tehniko in z ljudmi, ki na snemanju sodelujejo. Potrebna je tudi iznajdljivost ekipe, da se prilagodi morebitnim nepredvidljivim dogodkom (Vasiljević, 2015, str. 6).

3.2.3. Postprodukcija in montaža

Zadnja faza v videoprodukciji, v kateri se združi vse posnetke v končni izdelek, je postprodukcija. To je tako kreativen kot tehničen proces. Najprej se vse posnetke združi v logično zaporedje, se dramaturško dodela, doda glasbo, vizualne in zvočne učinke ter naredi barvno korekcijo. Doda se morebitne napise, posname in doda se govor ... (Vasiljević, 2015, str. 6).

4. Izdelava promocijskega filma z uporabo mobilne tehnologije

Za izdelavo promocijskega filma lahko uporabljamo profesionalno opremo, s katero moramo znati rokovati, ali pa najeti profesionalce, če sami nimamo potrebnih znanj. Lahko pa uporabljamo enostavnejšo opremo, ki je enostavna za rokovanje in jo imamo vedno pri sebi – mobilni telefon. V nadaljevanju se bom omejila na snemanje videa z uporabo pametnega telefona.

Prednost pametnih telefonov je, da jih imamo vedno pri sebi, s pomočjo različnih aplikacij pa lahko funkcije vgrajene kamere in objektivov tudi razširimo. Kvaliteta posnetkov sicer ni primerljiva s posnetki, narejenimi s profesionalno opremo, vendar je za deljenje na družbenih omrežjih lahko dovolj dobra. Razveseljivo je, da se kvaliteta snemalne opreme na mobilnih naprava izboljšuje, kar dokazuje več primerov filmov, tudi celovečernih, ki so bili v celoti posneti z mobilno tehnologijo. Nekateri celo napovedujejo, da bodo majhne naprave dobile tudi v profesionalni produkciji večji pomen (Špik, 2017, str. 3).

Prednost uporabe mobilne tehnologije je tudi v tem, da nam omogoča celoten proces produkcije kjerkoli z uporabo ene naprave. Z uporabo različnih aplikacij na telefonu lahko iščemo ideje za video, načrtujemo svoje delo, naredimo posnetke, jih obdelamo in delimo na družbenih omrežjih. Tako odpadejo postopki prenosa posnetkov med napravami, učenje uporabe bolj ali manj zapletenih programov za združevanje in obdelavo posnetkov ter nalaganje posnetkov na družbena omrežja. Poleg tega, da lahko za vse uporabimo eno napravo, s tem prihranimo veliko časa.

4.1 Pravila za snemanje videa s telefonom

Za snemanje videa z mobilnimi telefoni veljajo enaka pravila kot za snemanje s profesionalno opremo. Specifičnosti snemanja s telefonom so opisane v nadaljevanju.

4.1.1. Svetloba

Pri snemanju z mobilnim telefonom je potrebno paziti, da imamo dobro svetlobo. Objektivi na telefonu ne dosegajo kvalitete fotografskih objektivov. V slabših svetlobnih pogojih se kvaliteta posnetkov zelo zniža. Poleg tega na slabšanje kvalitete vpliva tudi dejstvo, da telefon držimo v rokah, ki jih ne moremo umiriti, kar je pomembno predvsem takrat, ko se objektiv trudi zajeti čim več svetlobe. Zato je potrebno uporabljati stabilizator ali stojalo, s katerim izničimo negativni učinek nemirnih rok in fiksiramo sliko.

Izbira stojal in stabilizatorjev je zelo velika in med njimi so velike razlike v ceni in kakovosti. Pri odločitvi za nakup enega ali drugega je dobro vedeti, za kakšen namen ga potrebujemo. Pri najzahtevnejši produkciji je priporočljiva uporaba stabilizatorja, ki je pogosto kombiniran s stojalom. Stabilizator in telefon običajno upravljamo preko posebne aplikacije, ki je naložena na telefonu. Aplikacija poleg stabiliziranja slike izboljša tudi uporabnost vgrajene kamere.

Kadar bomo delali statične posnetke, bo zadoščalo stojalo, ki naj ima vsaj daljinski sprožilec, da ga lahko upravljamo na daljavo. Če želimo narediti dinamične posnetke, pa uporabimo stabilizator, na katerega vstavimo telefon. Kadar se s kamero gibljemo, stabilizator poskrbi za mirno sliko. Seveda pa je pri snemanju dinamičnih posnetkov potrebno imeti kar nekaj znanja in izkušenj, da posnetki delujejo dobro.
Slika bo kvalitetnejša, če se objektu čim bolj približamo. Kadar se ne moremo približati, se lahko na kamero nastavijo manjši objektivi, ki povečajo uporabnost vgrajenega objektiva. Nastavki so od širokokotnih do teleobjektivov. Pri tem gre za posebne objektive, ki so narejeni prav za telefone.

Nastavki izboljšajo uporabnost vgrajene leče. Njihova kvaliteta je zelo odvisna od cene. S cenenimi nastavki si ne moremo toliko pomagati kot z dražjimi. Objektive lahko dobimo v kitajskih spletnih trgovinah za nekaj evrov in temu ustrezna je tudi njihova kvaliteta. Lahko pa poiščemo tudi malce bolj sofisticirane objektive. Za oboje je značilno, da se zapnejo na napravo. Pri nameščanju objektivov na telefon je potrebno biti zelo natančen, sicer ne bomo dobili želenega učinka.

Uporabnost telefona lahko izboljšamo tudi z uporabo posebnega adapterja, ki omogoča uporabo navadnega objektiva s telefonom.

4.1.2. Ostrina slike

Zelo pomemben element, ki določa kvaliteto posnetka, je ostrina. Pomembno je, da je slika ostra. Ostrino dosežemo s pravilnim ostrenjem in z mirno roko. Tako velja, da je tudi z vidika ostrine potrebna uporaba stojala.

4.1.3. Kadriranje

Zelo pomemben vidik kvalitetnega videa je tudi kadriranje. Kader je posnetek od vklopa do izklopa snemanja. Priporočljivo je, da so kadri kratki, če je statična vsebina, naj ne bodo daljši od tri do pet sekund. Če nekdo govori, je posnetek primerno daljši, vendar je dobro poskrbeti, da se bodo v ozadju govora vrteli drugi posnetki, ki pa morajo biti povezani z vsebino.

Pri kompoziciji posnetka je potrebno poskrbeti za primerno postavitev. Potrebno je upoštevati osnovno pravilo tretjin, ki izhaja iz zlatega reza, in pomeni, da sliko razdelimo na devet delov, osrednji motiv postavimo na levo ali desno, oziroma zgornji ali spodnji del.

Pravilo tretjin je le eno kompozicijsko pravilo. Poleg tega je kompozicija lahko vertikalna, horizontalna, diagonalna, trikotna ...

Ne glede na to, kakšen kader in kompozicijo izberemo, vedno moramo upoštevati pravilo, da je manj več – poskusimo v kader vključiti čim manj elementov. Tako bomo lažje usmerjali pozornost gledalca na tisto, kar želimo.

In še eno pravilo – če nam postavitev ni všeč, se poskusimo prestaviti. Včasih je dober posnetek le pol metra v levo ali desno stran.

4.1.4. Zvok

Problem mobilnih naprav je slabši snemalnik zvoka, zato je priporočljivo uporabljati dodatni zunanji snemalnik. Uporabimo lahko snemalnike zvoka, ki jih vključimo direktno v telefon in zvok snemamo v telefon. Eden takih je »metuljček«, ki se ga pripne na oblačilo. Pri uporabi tega mikrofona je potrebno paziti, da se ga ne dotikajo lasje ali obleka, saj to lahko povzroči neželene šume. Za zmanjšanje neželenih zvokov se lahko uporabi dušilec zvoka, ki se ga povleče čez mikrofon. Slabost snemalnikov je, da jih moramo uporabljati skupaj s telefonom.

Uporabimo lahko tudi mikrofon, ki ga nastavimo na stojalo telefona (Shotgun Video Microfon). Tudi tega povežemo s telefonom. Za uporabo pa potrebujemo stojalo, saj je mikrofon del stojala.

Snemalniki, ki jih povežemo s telefonom, niso vedno uporabni. Pri metuljčku potrebujemo več telefonov, da z enim snemamo zvok, z drugim pa sliko. Pri Shotgunu pa mora biti govornik zelo blizu telefona, da bo lahko mikrofon posnel kvaliteten zvok.

Uporabimo lahko tudi ločeni snemalnik zvoka, ki ni vezan na telefon, zato ga lahko postavimo v bližino izvora zvoka. Na mikrofonu lahko nastavimo smer zajemanja zvoka, če želimo posneti enega ali več govornikov. Zunanji snemalniki zvoka se razlikujejo po ceni in kvaliteti. Pri takem zajemu zvoka imamo več dela v montaži, ko je potrebno združiti zvok in sliko.

4.2 Telefoni z dobro kamero

Za dober video pogosto zadoščajo že dobri telefoni, novejši modeli imajo več objektivov, kar  omogoča uporabo manjše globine polja (učinek zamegljenega ozadja). Nekateri modeli pa uporabljajo v fotografiji tudi umetno inteligenco (AI), več senzorjev, ki so vedno večji in bolj svetlobno občutljivi. (e-fotografija, 2018) Na ta način se poskušajo čim bolj približati profesionalnim kameram. Telefoni, ki imajo trenutno zelo dobro vgrajeno kamero in aplikacijo za snemanje videa, so:
• Google Pixel 3, ki ima po mnenju revije Digital Camera World najboljšo kamero med vsemi telefoni,
• Huawei P20 Pro ima vgrajene tri kamere,
• Huawei Mate 20 Pro ima zelo dobre leče,
• Honor View 20 je zelo dobra kamera v srednjem razredu,
• iPhone X dela zelo dobre portrete,
• Samsung Galaxy S9 Plus, dela zelo dobre portrete. (Digital Camera World, 2019)
Kadar telefon nima dobre kamere, lahko njene pomanjkljivosti nadomestimo z dobro aplikacijo. Aplikacije so lahko razvite za Android ali iOs ali pa za oba.

4.3 Aplikacije za video

Ena od osnovnih prednosti snemanja videa s pametnim telefonom je razširjanje uporabnosti z aplikacijami. Z njimi lahko močno razširimo uporabnost vgrajene kamere in objektiva ob upoštevanju osnovnih tehničnih zahtev. Pri izboru aplikacije za video je potrebno upoštevati več kriterijev. Najprej je potrebno preveriti, kolikokrat so posodobili aplikacijo in pred koliko časa. Aplikacijo, ki ni bila posodobljena daljše obdobje (npr. pol leta ali več), so verjetno prenehali vzdrževati, zato ne vemo, ali bo delala dobro in koliko časa bo delovala, saj vsaka posodobitev operacijskega sistema lahko povzroči nedelovanje aplikacije.

Drugi kriterij je ocena uporabnikov in število uporabnikov, ki je aplikacijo ocenilo. Tudi tu je priporočeno pogledati novejše ocene, ki nam povedo, kako so uporabniki z aplikacijo zadovoljni v danem trenutku, saj lahko aplikacija, s katero so bili uporabniki v preteklosti zadovoljni, ne dela več dobro. Kadar neko aplikacijo oceni več uporabnikov, je ocena bolj realna.

Tretji kriterij pa je število namestitev. Če je neko aplikacijo naložilo večje število uporabnikov, potem je aplikacija bolj vredna zaupanja.

4.3.1. Operacijski sistem Android

Aplikacije za telefone z operacijskim sistemom Android lahko dobimo v Play trgovini, ki je naložena na vsakem telefonu s tem sistemom. V nadaljevanju so predstavljene nekatere aplikacije, ki so jih uporabniki dobro ocenili in imajo veliko namestitev. Potrebno je le še opozoriti, da je dogajanje na trgu aplikacij zelo dinamično in da se dnevno pojavljajo nove. Nekatere aplikacije so brezplačne, nekatere je potrebno kupiti, nekatere pa imajo osnovne, okrnjene različice brezplačne, dodatne možnosti pa je potrebno dokupiti.

a) HD video snemalnik

Brezplačen snemalnik videa, ki omogoča snemanje gladkih in jasnih videoposnetkov s številnimi funkcijami. Dobro je, ker snema v polni ločljivosti, kar pomeni, da si tak video lahko ogledamo tudi na večjih zaslonih. Aplikacija je bila posodobljena 1. 3. 2019, ima več kot 100.000 namestitev in oceno 4.

b) 4K HD Pro Video Camera

Omogoča snemanje videa v 4K, kar postaja v videoprodukciji že standard. Omogoča tudi nastavljanje beline, različne učinke. Aplikacija je bila posodobljena 20. 11. 2018, ima več kot 50.000 namestitev in oceno 4.

c) 8K Full HD Video Camera

Omogoča snemanje videa v 8K resoluciji, ki je še boljša od 4K. Aplikacija je bila posodobljena 9. 3. 2019, ima več kot milijon namestitev in oceno več kot 4.

d) Manual Camera: DSLR Camera Professional

Omogoča snemanje s popolnoma ročnim nadzorom nad nastavitvami kamere (ostrina, osvetlitev, belina). Aplikacija je bila posodobljena 6. 1. 2019, ima več kot 100.000 namestitev in oceno več kot 4 (Google Play, 2019).

4.3.1. Operacijski sistem iOS

Tako kot ima Android svojo trgovino z aplikacijami, jo ima tudi Apple. V App Storu si lahko prenesemo aplikacije za telefone z operacijskim sistemom iOs. Tudi tu dobimo lahko brezplačne ali plačljive aplikacije. Nekatere aplikacije so na voljo za več operacijskih sistemov, nekatere pa le  za enega. Prednost aplikacij za iOs je v tem, da so bolj preverjene, saj se jih ne da objaviti brez odobritve urednika.

a) FiLMiC Pro v6

Aplikacija je narejena za filmarje, učitelje, vlogerje, umetnike. Že osnovna različica je plačljiva in omogoča še dodatne funkcionalnosti, ki jih je potrebno naknadno kupiti. Ocena uporabnikov je 5, posodobljena pa je bila januarja 2019.

b) Camera Plus Pro

Omogoča uporabo videofiltrov, snema v SD ali HD načinu. Ocena uporabnikov je 4, posodobljena je bila februarja 2019.

c) DSLR Camera

Omogoča uporabo filtrov s pomočjo umetne inteligence (AI). Uporaba ročnih nastavitev pri snemanju videa. Ocena uporabnikov je 4,4, posodobljena je bila marca 2019.

d) VSCO App

Omogoča ročno ostrenje, hitrosti zaklopa Iso in beline. Omogoča tudi uporabo filtrov in izbor prednastavljenih presetov. Ocena 4,5, posodobljeno marca 2019.
(App Store, 2019)

4.4 Aplikacije za obdelavo videa

Poleg dobrih posnetkov je pomembna tudi montaža in postprodukcija. Aplikacij za obdelavo videa je veliko. Razvite so lahko za Android, iOS ali pa za oba operacijska sistema. Prikazane aplikacije so razvrščene po oceni avtorice. Aplikacije, ki so naložene v Google Play, imajo bistveno več prenosov in ocen, saj je trg androidnih naprav bistveno večji kot iOS, zato številke med aplikacijami niso med seboj primerljive. V nadaljevanju so predstavljeni primeri nekaterih aplikacij.

4.4.1. Magisto

Aplikacija, ki je v letih 2017 in 2018 zasedla na različnih lestvicah visoko mesto, omogoča izdelavo videa na enostaven način. V ozadju uporablja umetno inteligenco, ki uporabniku pomaga pri iskanju kvalitetnih delov posnetka, stabilizaciji slike, prepoznavanju obrazov, uporabi filtrov in efektov in podobno. Ocena aplikacije je 4,3 (na osnovi milijona ocen) in več kot 50 milijonov namestitev. Glede na vse to, lahko ocenimo, da je to aplikacija številka ena.

4.4.2. Splice Video

Aplikacija je razvita za iOS. Podobna je računalniškemu urejevalniku, a je prilagojena za uporabo na telefonu. Omogoča celotno obdelavo videa, dodajanje animacij, prehodov, glasbe in podobno. Ocena je 4,9, na podlagi 200 mnenj. Posodabljanje je sprotno.

4.4.3. Adobe Premiere Clip

Aplikacija je razvita za urejanje videa in je brezplačna. Sledi svojemu računalniškemu bratu, ki je plačljiv. Prednost aplikacije je, da je povezana z Adobe Premiere Pro CC, kar pomeni, da se lahko video začne obdelovati na telefonu in se dodela na računalniku. To je uporabno predvsem za tiste, ki imajo računalniško različico. Ocena je 3,9 na podlagi skoraj 50.000 ocen. Prenesena pa je bila 5-milijonkrat.

4.4.4. Adobe Rush CC

Zaenkrat je na voljo le za tiste, ki uporabljajo iOS. Omogoča snemanje, urejanje in deljenje videov. Video lahko snemamo z avtomatskimi ali ročnimi oz. profesionalnimi nastavitvami, kjer lahko nastavimo resolucijo, število slik na sekundo, zaslonko ... Posnetke nato obdelamo, dodamo glasbo, napise, efekte in jih iz aplikacije delimo na družbena omrežja. Ocena 4,7 od 15 uporabnikov. Treba je poudariti, da se je aplikacija pojavila v Applovi trgovini šele pred 4 meseci, na Google Play pa je še ne najdemo.

4.4.5. FilmoraGo

Zelo močno orodje za urejanje videa. Uporablja posnetke iz naprave. Omogoča dodajanje glasbe, filtrov, naslovov in prehodov ter nalaganje na družbena omrežja. Na voljo je tudi plačljiva različica, ki odstrani vodni tisk.
Ocena 4,4 od 300.000 ocen in deset milijonov namestitev.

4.4.6. VivaVideo

Na voljo sta plačljiva in brezplačna različica. Večkrat je prejela naziv najboljša aplikacija za urejanje videa. Omogoča tudi snemanje videa in uporabo filtrov. Pri urejanju se lahko uporabi že pripravljene teme.
Ocena je 4,6 od 11.000 uporabnikov, prenesena pa je bila desetmilijonkrat.

4.4.7. iMovie

Aplikacija, ustvarjena posebej za iOS, prednost je velika povezljivost med računalnikom in telefonom. Podpira tudi nestisnjene 4K posnetke. Uporabniki pogrešajo več možnosti urejanja, kar je verjetno razlog za oceno 4,1 od 49 uporabnikov. Prednost je redno posodabljanje (Google Play, 2019) (App Store, 2019).

5. Zaključek

V prispevku je prikazana možnost snemanja videa z uporabo mobilne tehnologije. Ne glede na to, kakšen pametni telefon uporabljamo, lahko posnamemo videovsebino, ki jo delimo na družbenih omrežjih. Dober video je rezultat več dejavnikov: tehničnega znanja, estetskega čuta, opreme in aplikacij.

Pri snemanju videa z mobilno tehnologijo je potrebno upoštevati pravila, ki veljajo na splošno za videoprodukcijo in posebej za promocijski video. Pomemben element je zgodba, ki ji je smiselno nameniti čim več pozornosti.

Pri izdelavi in obdelavi materiala si lahko pomagamo z mobilnimi aplikacijami, ki so običajno dovolj enostavne za uporabo, v pomoč pa je lahko videovodič o uporabi.

Zmontiran video naložimo na različne platforme za deljenje videov, kjer so dosegljive uporabnikom, ki si jih ogledajo, ocenijo, komentirajo in tudi delijo z drugimi, če so jim všeč.

Kadar veliko število uporabnikov deli video, pravimo da postane viralen. Recepta za dosego tega nimamo. Čeprav pri snemanju in obdelavi upoštevamo vsa pravila, še ne pomeni, da bo dosegel veliko število ljudi. Za to potrebujemo dobro vsebino in veliko mero sreče, da v pravem trenutku na pravem mestu objavimo video.

6. Seznam literature in virov

Alicia Colins, M. C. 2019. The Ultimative Guide to Video Marketing. Dostopno na: https://blog.hubspot.com/marketing/video-marketing [5. 2. 2019]

Digital Camera World. 2019. The best camera phone in 2019: ultimate smartphone cameras on test. Dostopno na: https://www.digitalcameraworld.com/buying-guides/best-camera-phone [11. 3 2019].

Digital Marketer. 2019. The Ultimate Guide to Digital Marketing. Dostopno na https://www.digitalmarketer.com/digital-marketing/  [11. 2. 2019]

Dreamgrow. 2019. 8 Reasons Why your Business Should Use Video Marketning. Dostopno na: https://www.dreamgrow.com/8-reasons-why-your-business-should-use-video-marketing/  [11. 2. 2019]

Forbes. 2017. Seven Rules of Effective Video Storytelling. Dostopno na: https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2017/08/10/seven-rules-of-effective-video-storytelling/#6eeb1c2548d2 [26. 2. 2019]

Kalle Boman, K. R. 2017. Online Video as a Marketing Tool. School of Business, Mamk University of Applied Sciences. Dostopno na: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/ 10024/127852/Boman_Kalle_%20Raijonkari_Kalle.pdf?sequence=1&isAllowed=y [14. 2. 2019]

Martin, M.  2019. Oglaševanje na spletu. Dostopno na: https://oglasevanjenaspletu.si/kaj-je-digitalni-marketing/ [1. 2. 2019]

Možina, M. 2018. Promocijska video produkcija domačije Repovž (diplomsko delo). Ljubljana: UL NTF. Dostopno na: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=116488&lang=slv [14. 2. 2019]

Red Orbit. 2019. Red Orbit. Dostopno na: https://www.red-orbit.si/blog/digitalni-marketing/ [11. 2. 2019]

Stokes, R. 2013. eMarketing: Teh Essential Guide to Marketing in a Digital World. Quirk Education Pty (Ltd). Quirk eMarketing (Pty) Ltd.

Špik, M.  2017. Izdelava promocijskega videa z uporabo dostopne mobilne opreme (diplomsko delo). Ljubljana: UL NTF. Dostopno na: https://repozitorij.uni-lj.si/ Dokument.php?id=103909&lang=slv [25. 2. 2019]

UXPin Inc. 2015. The Visual Storyteller's Guide to Web UI Design. Dostopno na: https://www.uxpin.com/studio/ebooks/visual-storytelling-web-ui-design/ [18. 2. 2019]

Vasiljević, J. 2015. Produkcija video reklame (diplomsko delo). Ljubljana: UL NTF . Dostopno na: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=73264&lang=slv [7. 2. 2019]

Wikipedia. Dostopno na: http://wikipedia.com [26. 2. 2019]