Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

2019

TIN MALENŠEK: NOVE DIMENZIJE TRŽENJA NASTANITEV

Povzetek

V današnjem času je na voljo povsem drugačen način trženja in rezervacije prenočišč, kot je bilo to še ne dolgo nazaj. Včasih smo obiskali turistične agencije, turistične info točke ali ustavili ob cesti, kjer so ponujali apartmaje, nočitve. Današnji, informacijski svet je prinesel drugačen način rezervacij, najema nočitev. V članku predstavljamo poglobljeno raziskavo načina rezervacije nastanitev ter trženjske spremembe ob ponudbi rezervacij preko portalov. Obravnavamo portal Airbnb. Na podlagi poglobljenega intervjuja in zbiranja ter primerjave dostopnih podatkov smo ugotovili, da se predvsem mladi poslužujejo pridobivanja informacij o nastanitvah na portalih, rezervacije tam tudi opravijo in po koriščenju storitev ocenijo ter podajo mnenje. Vse to močno vpliva na oblikovanje cen nastanitev na portalih.
Ključne besede: nastanitev, gostitelj, ponudba nočitev, gost

Abstract

Nowadays a completely different way of marketing and booking accommodations is available, compared to not so long ago. We used to visit tourist agencies, tourist information centres or stopped by signs that offered apartments. Today's technology has brought a different way of booking accommodation. The article presents an in-depth study of accommodation booking methods and marketing changes in booking through online providers. We looked at the Airbnb service. On the basis of an in-depth interview as well as gathering and comparing available data, it was found that mainly young people find information about accommodation on the online portals. They make reservations there, and after using the services they provide feedback All this has a major impact on the pricing of accommodation on the Airbnb site.
Keywords: accommodation, host, overnight accomodation, guest

Poljudni članek

 
Več člankov...