Slovenščina English (United Kingdom)

E-journal IBS Newsletter is devoted to Slovenian and foreign scientists, researchers, specialists, students and experts in the fields of international business, sustainable development, foreign languages and public administration. The most important part of IBS Newsletter is publishing of reviewed scientific, research, professional and popular articles that discuss themes like international business, sustainable development, organization, law, environmental economics and politics, marketing, research methods, management, corporate social responsibility and other topics.

Search

IBS International Business School Ljubljana

All authors who would like to contribute to IBS Newsletter are invited to send their contributions to info@ibs.si.2016 > Letnik 6, št. 1
UVODNA BESEDA

Print E-mail

V tej številki IBS Poročevalca predstavljamo nekaj uspešnih primerov na študente osredotočenega učenja, ki jih izvajajo slovenski predavatelji. Dobre prakse se nanašajo predvsem na učni proces, v nekaterih primerih pa vsebujejo tudi ocenjevanje. Opisi dobrih praks kažejo, da znajo slovenski predavatelji uspešno povezovati v učno snov različna področja, različne predmete, da v več primerih delajo globalno in povezujejo v učni proces ne le tuje jezike, pač pa tudi različne države, da uspešno vključujejo v učenje sodobno informacijsko tehnologijo, pa tudi, da imajo izjemen smisel za težave študentov in jim skušajo snov posredovati tako, da jo ne le razumejo, pač pa tudi dobro opravijo izpite in izgubijo strah pred predmeti kot so statistika in tuji jeziki. Takšnih prispevkov si še želimo.

Dr. Irena Marinko