Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

Letnik 6, št. 1


Uvodna beseda

UVODNA BESEDA

V tej številki IBS Poročevalca predstavljamo nekaj uspešnih primerov na študente osredotočenega učenja, ki jih izvajajo slovenski predavatelji. Dobre prakse se nanašajo predvsem na učni proces, v nekaterih primerih pa vsebujejo tudi ocenjevanje. Opisi dobrih praks kažejo, da znajo slovenski predavatelji uspešno povezovati v učno snov različna področja, različne predmete, da v več primerih delajo globalno in povezujejo v učni proces ne le tuje jezike, pač pa tudi različne države, da uspešno vključujejo v učenje sodobno informacijsko tehnologijo, pa tudi, da imajo izjemen smisel za težave študentov in jim skušajo snov posredovati tako, da jo ne le razumejo, pač pa tudi dobro opravijo izpite in izgubijo strah pred predmeti kot so statistika in tuji jeziki. Takšnih prispevkov si še želimo.

Dr. Irena Marinko

 

Poljudni članek

MAG. JELKA BAJŽELJ: IZVEDBA UČENJA PREKO MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA

Ime dejavnosti
Izvedba učenja preko medpredmetnega povezovanja, ki je vključevalo tudi obisk podjetij v tujini (Avstrija).

Namen
Povezovanje teorije in prakse, različnih znanj iz predmetov Poslovno komuniciranje (začenši s pravili poslovnega bontona) in Poslovni tuji jezik 2 – nemščina. Študentje (med drugim) aktivno poslušajo (obisk dveh podjetij v Avstriji) in oblikujejo informacije ter dajejo povratne informacije v tujem jeziku (nemščina), sodelujejo v (poslovnem) razgovoru v nemščini, ustrezno predstavijo v nemščini (izbrano) podjetje in njegove produkte oziroma storitve ter poslovne rezultate.

Več ...
 

Poljudni članek

DR. MATEJA GABER: OPIS DOBRE PRAKSE PRI PREDMETU NEMŠČINA ZA ŠTUDENTE UMETNOSTNE ZGODOVINE II

Kraj izvajanja: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Ciljna skupina: študenti 2. letnika podiplomskega študija umetnostne zgodovine (MA)
Število študentov: 12
Ime dejavnosti: projektno učenje/raziskovanje

Namen dejavnosti
S pričujočim načinom izvajanja učenja želimo študente vzpodbuditi k samostojnemu raziskovanju v okviru (umetnostnozgodovinske) stroke, ki temelji zlasti na odkrivanju novega besedišča v tujem jeziku ter povezovanja med tradicionalno, kanonizirano in sodobno likovno umetnostjo. Novo strokovno besedišče uporabimo v praksi. Študenti so sposobni, da v tujem jeziku (nemščina) sami označijo likovno umetnino ter jo ob uporabi stalnih sintaktičnih zvez in običajnih jezikovnih paradigmah stroke znajo tudi opisati.
Raziskovalni del je vezan na izbor ustreznih likovnih umetnin, projektni na njihovo refleksijo v sodobnosti.

Več ...
 

Poljudni članek

MAG. IRIS FINK GRUBAČEVIĆ, DR. ANNMARIE GORENC ZORAN: IZVEDBA UČENJA S POMOČJO RAZISKOVANJA – GLOBALNO PARTNERSTVO V IZOBRAŽEVANJU

Ime dejavnosti
Izvedba učenja s pomočjo raziskovanja - globalno partnerstvo v izobraževanju

Neposredni namen
Povečati motivacijo študentov za aktivno uporabo tujih jezikov, razviti veščino sodelovanja in komuniciranja s tujimi partnerji, razvijati medkulturno kompetenco in mednarodno dejavnost s pomočjo inovativne uporabe sodobne IK tehnologije.

Več ...
 

Poljudni članek

DR. JOŽE ŠREKL: POUČEVANJE POSLOVNE STATISTIKE – POSEBEN IZZIV

Predmet Statistika študenti na družboslovnih smereh sprejemajo s slabo motivacijo, pogosto celo z odporom. Ker je statistika povezana z računanjem, množico formul, se predavatelj znajde v dilemi. Ali dosledno izpeljati vse formule in študentom dokazati, zakaj veljajo taki statistični zakoni, ki jih uporabljamo, ali pa preprosto statistiko spremeniti v skupek receptov in formul, ki jih študenti bolj ali manj pravilno uporabijo  pri delu. Statistika je v zadnjih desetletjih postala močno orodje za raziskovanje, posebej še na področju družboslovja, kjer imamo običajno velike količine podatkov, zato je pomembno, da učitelj pritegne pozornost študentov, jih pritegne k delu in jim omogoči, da s pridobljenim znanjem samostojno opravijo preproste statistične raziskave. Minimalni cilj predmeta pa je, da študenti vsaj razumejo vrednost rezultatov posameznih statističnih raziskav.

Več ...
 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 Naslednja > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL