Slovenščina English (United Kingdom)

E-journal IBS Newsletter is devoted to Slovenian and foreign scientists, researchers, specialists, students and experts in the fields of international business, sustainable development, foreign languages and public administration. The most important part of IBS Newsletter is publishing of reviewed scientific, research, professional and popular articles that discuss themes like international business, sustainable development, organization, law, environmental economics and politics, marketing, research methods, management, corporate social responsibility and other topics.

Search

IBS International Business School Ljubljana

All authors who would like to contribute to IBS Newsletter are invited to send their contributions to info@ibs.si.

Letnik 11, št. 2


Strokovni članek

BLAŽ STRAJNIČ: ZAZNANA VREDNOST IZDELKA ZA UPORABO V LABORATORIJSKI DIAGNOSTIKI

Povzetek
Virus Covid-19 je precej posegel v naše življenje in vse bolj se zavedamo pomembnosti medicinskih izdelkov. Zdravstvo potrebuje zanesljivo laboratorijsko diagnostiko, ker je njena vloga, da izbira najboljše metode in izdelke, ki so v danem trenutku na trgu, da zagotavlja kakovostne in zanesljive rezultate v najkrajšem možnem času. Zaupanje v medicinske izdelke morajo imeti tudi splošni uporabniki. V naši raziskavi nas je zanimalo mnenje zaposlenih v zdravstvenih ustanovah o medicinskih izdelkih pred virusom Covid-19. Izvedli smo primerjavo z mnenjem uporabnikov  medicinskih izdelkov, ki se uporabljajo za diagnosticiranje prisotnosti virusa Covid-19, ki so v današnjem času vse bolj pomembni. Prišli smo do zaključkov, da so mnenja zelo podobna in da so pomembne varnost, standardi, testiranje in strokovne študije izdelkov. Drugotnega pomena so osebni stik predstavnika in predstavitev izdelka.

Ključne besede: izdelek, laboratorij, Covid-19, standard

Abstract
The Covid 19 virus has significantly interfered in our lives and we are increasingly aware of the importance of medical devices. Healthcare needs reliable laboratory diagnostics, where the role is to select the best methods and products that are currently on the market to ensure quality and reliable results in the shortest possible time. General users must also have confidence in medical devices. In our study, we were interested in the opinion of healthcare professionals about medical devices before the Covid 19 virus. We made a comparison with the opinion of users of medical devices used to diagnose the presence of Covid 19 virus, which are increasingly important today. We came to the conclusion, that the opinions are very similar and that the most important are safety, standards, testing, professional and product studies. Less important are the personal representative contact and the presentation of the product.

Key words: product, laboratory, Covid 19, standard

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 2 of 2