2013 > Letnik 3, št. 2
Mag. Kristina Bele: ODGOVORNOST MENEDŽMENTA

Print

 

Povzetek 

Prvenstvena vloga organizacije je, da proizvaja proizvode in storitve, ki jih porabniki potrebujejo in da  povečuje svoj dobiček, kajti le dobičkonosna organizacija prispeva k družbenemu blagostanju.