2009 > oktober
Nagovor dekanice

Print

irena-marinkoNaš program Mednarodno poslovanje vam ne ponuja samo študija dveh ali več tujih jezikov na visoki stopnji, ampak tudi možnost, da ju že med študijem uporabljate v praksi, ko delate študije primerov pri tujih predavateljih

Dragi študenti,

veseli me, da vas lahko že na začetku študija pozdravim tudi v našem spletnem časopisu IBS poročevalec. Želimo, da bi se v nekaj letih razvil v nacionalno prepoznaven spletni medij, zanimiv za študente, strokovno javnost s področja mednarodnega poslovanja in druge obiskovalce.

Naj vam ob tej priložnosti na kratko spregovorim o naši visoki šoli in programu Mednarodno poslovanje. Prepričani smo, da je ta študijska usmeritev dobra naložba v prihodnost. V zadnjih letih opažamo v Sloveniji čedalje več tujcev, pa naj že prihajajo kot turisti, kot novi lastniki naših podjetij ali odpirajo v Sloveniji svoje podružnice. Takšni trendi niso značilni samo za Slovenijo, ampak tudi za velike države in to po vsem svetu.

Marsikdo se zaveda, da bo v naslednjih letih dobil ali obdržal službo le, če bo poleg strokovnega znanja dobro obvladal tudi tuje jezike. Znanje tujih jezikov bo potrebno povsod: v marketingu, oglaševanju, pri organiziranju mednarodnih dogodkov, raziskovanju tujih trgov, vodenju podjetij, za zaposlitev v tujini, opravljanje mednarodnih volonterskih del, za operativna dela v diplomatski službi in tako naprej.

Naš program Mednarodno poslovanje vam ne ponuja samo študija dveh ali več tujih jezikov na visoki stopnji, ampak tudi možnost, da ju že med študijem uporabljate v praksi, ko delate študije primerov pri tujih predavateljih. Tuji jeziki v našem programu pomenijo, da boste že v času študija pridobili znanje, za katerega morajo drugi po diplomi opraviti več tečajev in zanje še dodatno plačati visoke zneske.

Želela pa bi izpostaviti še nekaj dobrih strani naše visoke šole. Študijski program vsebuje vrsto zanimivih in praktičnih predmetov kot Strateški menedžment mednarodnega podjetja, Mednarodni marketing, Mednarodno poslovanje, Menedžment človeških virov, Mednarodna poslovna etika in drugih. Velik poudarek dajemo tudi načinu dela s študenti. Ne želimo vas pripravljati za delo z okorelimi učnimi metodami ali s teoretično zahtevnostjo, ki je ne boste nikoli potrebovali. Namesto tega vam ponujamo moderen študijski program, ki vas bo zanimal in mu boste zato tudi z lahkoto in z veseljem sledili.

Prepričani smo, da boste pri študiju tudi osebnostno napredovali, razvili komunikativnost, kreativnost in svoj sistem vrednot, kar vam bo prineslo uspeh v poklicnem in privatnem življenju.

 

Doc. dr. Irena Marinko

Dekanica