Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.2016 > Letnik 6, št. 1
UVODNA BESEDA

natisni E-pošta

V tej številki IBS Poročevalca predstavljamo nekaj uspešnih primerov na študente osredotočenega učenja, ki jih izvajajo slovenski predavatelji. Dobre prakse se nanašajo predvsem na učni proces, v nekaterih primerih pa vsebujejo tudi ocenjevanje. Opisi dobrih praks kažejo, da znajo slovenski predavatelji uspešno povezovati v učno snov različna področja, različne predmete, da v več primerih delajo globalno in povezujejo v učni proces ne le tuje jezike, pač pa tudi različne države, da uspešno vključujejo v učenje sodobno informacijsko tehnologijo, pa tudi, da imajo izjemen smisel za težave študentov in jim skušajo snov posredovati tako, da jo ne le razumejo, pač pa tudi dobro opravijo izpite in izgubijo strah pred predmeti kot so statistika in tuji jeziki. Takšnih prispevkov si še želimo.

Dr. Irena Marinko