Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

2022

ALJAŽ FINK: POSLEDICE NOVIH AKTIVNOSTI: IGRANJE E-ŠPORTA

Povzetek
E-šport je nova oblika aktivnosti, pri kateri igralec s pomočjo računalnika in konzol igra videoigre sam ali s soigralci. V Sloveniji e-šport sicer še ni tako razvit kot v drugih državah, vendar je pandemija koronavirusa tudi v Sloveniji precej pospešila širjenje e-športa in povečala število njihovih pripadnikov. Vse več je tudi enačenja e-športa s tradicionalnim športom in uvrščanja e-športa med šport.

Namen raziskave je bil s pomočjo anketnega vprašalnika in strukturiranega intervjuja preveriti, kakšne so posledice igranja e-športa po mnenju igralcev in strokovnjakov iz tega področja. Prišli smo do zaključkov, da lahko ob velikih aktivnostih e-športa pride do odvisnosti, izgorelosti, mikro poškodb in odpora. Pri tem mislimo predvsem okvare hrbtenice, težave z vidom, duševno utrujenost, glavobol in težave s koncentracijo. Prišli smo do spoznanj, ki so zelo podobna že izvedenim raziskavam v preteklosti.
Ključne besede: e-šport, šport, poškodbe, odvisnost

SUMMARY
E-sports is a new form of activity where players play video games alone or with teammates, using computers, consoles or other devices. Although e-sports are not yet as developed in Slovenia as in other countries, the corona pandemic in Slovenia has significantly accelerated the spread of e-sports and increased the number of their adherents. There is also a growing tendency to equate e-sports with traditional sports and to classify e-sports as sports.

The aim of the research was to examine the consequences of playing e-sports according to players and professionals through a questionnaire and a structured interview. We came to the conclusions that high e-sport activity can lead to addiction, burnout, micro-injuries and resistance. We are referring here in particular to spinal injuries, vision problems, mental fatigue, headaches, and concentration problems. We have come up with findings that are very similar to research already carried out in the past.
Keywords: e-sports, sport, injuries, addiction

Strokovni članek

 
Več člankov...