Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

2021

NADJA MLAKAR, SAŠA ZUPAN KORŽE: HOTELI ZA ŽIVALI KOT OBLIKA VARSTVA HIŠNIH LJUBLJENCEV, KO SO NJIHOVI LASTNIKI ZDOMA

Povzetek:
Številni ljudje svoje hišne ljubljence obravnavajo kot življenjske spremljevalce in pomembne družinske člane. Zanje izbirajo najboljše izdelke in storitve. V tem prispevku se osredotočamo na hotele za hišne živali, ki oskrbujejo hišne ljubljence za čas odsotnosti njihovih lastnikov od doma, največkrat zaradi potovanja. Namen študije je analizirati ponudbo hotelov za hišne živali v Sloveniji in raziskati stališče lastnikov hišnih ljubljencev o tovrstnih hotelih. Podatki, pridobljeni iz primarnih virov (intervjuvanci v fokusni skupini) in iz sekundarnih virov (spletne strani hotelov za hišne živali), so bili zbrani v decembru leta 2020 v Sloveniji. Rezultati raziskave omogočajo vpogled v število in lokacije hotelov za živali v slovenskem prostoru, o vrsti živali, ki jih ti hoteli sprejemajo v varstvo, o vrsti storitev in o ceni. Prav tako nam rezultati razkrivajo pomisleke določenega segmenta lastnikov hišnih ljubjencev glede varovanja njihovih živali v tovrstnih hotelih. Ugotovitve nudijo uporabne informacije za ponudnike hotelov za hišne živali, kako izboljšati ponudbo ter nagovoriti potencialne stranke na način, da jim razblinijo dvome o strokovnosti oskrbe v tovrstnih hotelih.

Ključne besede: turizem, hišne živali, hišni ljubljenci, hoteli za živali

Abstract:
Many people treat their pets as life companions and important family members for whom they choose the best products and highest quality services. Among the activities intended for pets, hotels for pets have also been established. In such hotels, staff take care of the animals and thus solve the problems of the owners during their absence. In this paper, we focus on the activities of pet hotels. The purpose of the research is to investigate what pet owners think about hotels for pets and to present the offer of hotels for pets in Slovenia. The research took place at the end of 2020 in Slovenia. The results reveal the situation in the field of pet hotels in Slovenia. The findings provide important information for pet hotel providers on how to improve their offerings and reach out to potential customers.

Key words: tourism, pets, hotels for pets

Izvirni znanstveni članek

 
Več člankov...