Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

2010

DR. DUŠANA FINDEISEN: SEEING, HEARING, READING TOGETHER: A student - centred learning and teaching project within the studies of andragogy

Abstract

Economic sphere requires competencies not only knowledge and skills and Student-Centred Learning (SCL) in tertiary education is a pedagogical response to this requirement. As concerns SCL, tertiary education has a lot to learn from adult education which is successful when put in relation with the learners' life, needs, interests and aspirations. SCL is about developing competencies or, to put it differently, it is about mobilising students who need a certain amount of academic knowledge, know-how and who need to internalise certain ethical principles. Teachers who have adopted SCL create learning situations, combine learning locations, apply learner centred methods, acting simultaneously as a good resource of knowledge and learners. Their role is to guide the learners thinking in the right direction, to be interested in what students have learned but also how they have been learning. Having been deeply involved in both tertiary and adult education, Dušana Findeisen presents  how and why the project Seeing, Hearing, Reading Together was conceived and developed  due to her own endeavours and those of her students of andragogy at University of Ljubljana. She is focusing on the meaning and role of single project stages, the contribution of different institutions as well as the highly important role of the final public event, leading competencies.

Strokovni članek

 
Več člankov...