Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.2010 > Marec
Kako poteka študij na IBS Mednarodni poslovni šoli Ljubljana

natisni E-pošta

irena-marinkoZ izobraževanjem smo komaj dobro začeli, pa smo že opravili štiri izpite in smo sredi vaj in predavanj iz najbolj obsežnega predmeta, nemščine. Da si bomo ogledali, kako poteka študij, naj na kratko opišemo dosedanje delo na visoki šoli.

Prvi predmet, Mednarodni strateški menedžment, je bil zelo dobro obiskan. Oba slovenska predavatelja so študenti tudi ocenili z visokimi ocenami. Že pri prvem predmetu pa so bile tudi vaje v angleškem jeziku, ki jih je izvajal tuji predavatelj, prof. dr. Gernot Mödritscher. Nekaj študentov se vaj ni udeležilo, ker so bile v angleščini in je bilo seveda treba govoriti v tujem jeziku. Tisti, ki so se vaj udeležili, pa so bili navdušeni, tako da bomo dr. Mödritscherja še povabili.

Angleški jezik je že pred začetkom vzbujal grozo in strah, čeprav je doc. dr. Rižnar na informativnem sestanku izrazil mnenje, da je angleščina takoj za športno vzgojo najlažji predmet na šoli. Doc. dr. Rižnarja so študenti sicer pohvalili kot izjemno dobrega in duhovitega predavatelja, vendar jih je presenetil z nekoliko drugačnim pristopom k študiju. Dr. Rižnar je študente namreč zasipal z različnimi teksti, ki so bili sicer zanimivi, vendar ne ravno lahki in vseh besed še drugi germanisti na šoli niso poznali. Pojavila so se vprašanja, ali smo tekste sposobni razumeti, ali še znamo toliko slovnice, da bomo na izpitu primerno odgovarjali in ali ni tak način poučevanja malo pretežak za odrasle, posebno če nimajo dnevnega stika s tujim jezikom? Strah je bil tako hud, da so se študenti odločili še za dodatno učno pomoč, pri kateri so drgnili slovnico. Izpit na koncu je pokazal, da se je trud zelo izplačal. Nekateri so izpit opravili odlično, drugi le zadostno, ampak marsikomu se je že zadostna ali dobra ocena zdela toliko vredna kot drugemu odlična. Pohvaljena pa je bila tudi Linda iz British Councila, ki je sodelovala kot native speaker.

Tudi Poslovna statistika je vzbujala strahove, saj smo navsezadnje družboslovci, ne kakšni matematiki. Ampak izkazalo se je, da gre za zelo uporaben predmet, pri katerem se študenti učijo, kako kaj narediti in izračunati v Excelu in znanje potem neposredno uporabiti za izračune in poročila na delovnem mestu.

Kultura evropskih narodov kot izbirni predmet je v Sloveniji značilna prav za našo šolo. Najbolj zanimiv pri tem predmetu je bil gost, predavatelj dr. Stanko Blatnik, ki je študentom prikazoval spregovoril o organizacijski kulturi Silicijeve doline, kjer je delal. Študenti predavatelja še med odmorom niso izpustili iz krempljev, pač pa so se nabrali okrog njega in razpravljali.

Zdaj poteka nemščina, pri kateri je treba doseči kar visoko stopnjo znanja, namreč A 2.2., to je nekako toliko kot štirje običajni tečaji. Prvo stopnjo naj bi poslovni sekretarji sicer že imeli, vendar je bilo treba na začetku kljub vsemu ponoviti osnove. Tudi pri tem jeziku so nekateri prosili za učno pomoč. Ob takšnih prizadevanjih uspehi ne morejo izostati.

In tako nam do konca pravzaprav ostaneta samo še dva predmeta: Mednarodni marketing in Poslovna angleščina. Za Mednarodni marketing imamo dva izjemno dobra slovenska predavatelja: dr. Borisa Snoja (ki ima reference v evropskem in svetovnem merilu) ter mlada docentka dr. Damjana Jerman. Zraven pa spet sodeluje tudi tuja predavateljica, Donata Vianelli iz Italije.

V tem času že razpravljamo o temah in načinu diplomskega dela in bomo to kmalu tudi objavili. Čuti pa se tudi že tekmovanje za to, kdo bo prvi diplomiral. Nekaj študentov je na tiho že omenilo možnost akceleracije in študija med počitnicami. Kdo bo torej številka ena?

Avtor: Dr. Irena Marinko