2013 > Letnik 3, št. 2
Mag. Branka Likon: TRŽENJE STORITEV IN POMEN UGOTAVLJANJA ZADOVOLJSTVA PORABNIKOV ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Print

Povzetek

Trženje storitev postaja vse bolj razširjeno.