Slovenščina English (United Kingdom)

E-journal IBS Newsletter is devoted to Slovenian and foreign scientists, researchers, specialists, students and experts in the fields of international business, sustainable development, foreign languages and public administration. The most important part of IBS Newsletter is publishing of reviewed scientific, research, professional and popular articles that discuss themes like international business, sustainable development, organization, law, environmental economics and politics, marketing, research methods, management, corporate social responsibility and other topics.

Search

IBS International Business School Ljubljana

All authors who would like to contribute to IBS Newsletter are invited to send their contributions to info@ibs.si.

Letnik 6, št. 1


Poljudni članek

DR. KSENIJA VODEB: UČENJE S POMOČJO RAZISKOVANJA

Ime in priimek: Ksenija Vodeb

Ime dejavnosti: Učenje s pomočjo raziskovanja

Namen: Študent absolvira vsebine pri predmetu Turizem in prosti čas

Predstavitev dejavnosti: Na uvodnem predavanju učitelj predstavi način dela pri predmetu, osnovno in dopolnilno literaturo, predstavi osnovne cilje predmeta in tematske sklope.

Prvi tematski sklop učitelj predstavi bolj podrobno, s ključnimi izhodišči, temami in vprašanji, ki jih v nadaljevanju, kot oblikovane naslove krajših pisnih poročil, po lastni presoji študenti sami izberejo - se prijavijo k temi. Učitelj poda tehnična in vsebinska navodila za pripravo pisnega poročila - naloge, ki jo študent samostojno pripravi ob uporabi strokovne in znanstvene literature, spletnih virov in drugih gradiv.

Pisna naloga obsega 3 do 5 tipkanih strani z uporabo namanj 5 enot virov in literature na izbrano temo. Viri so znanstvena in strokovna literautra s področja, ne starejši od 10 let, z izjemo kapitalnih del. Naloga ima obliko referata. Upoštevati je treba APA stil navajanja virov.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 2 of 2